ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Støy til å bli syk av

Tekst: Axel Sandberg


Publisert: 16.04.2016

BESKYTT DEG: Lever du store deler av livet i støyende omgivelser, kan det være lurt å investere i støy­dempende eller støykansellerende hodetelefoner. FOTO: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix


Støy har langt mer alvorlige konsekvenser enn mange tror, advarer ekspertene. Og jo tettere vi bor, desto større blir plagene.

At høy rockemusikk og bråk­ete industrilyder skader hørselen, overrasker ingen. Men støy fra veitrafikk, tekniske installa­sjoner, det åpne kontor­landskapet og bråkete naboer er antakelig et langt større problem for folkehelsen generelt.

– Støyplager rammer veldig mange av oss. Bor du sentralt i en by eller ved en motorvei, opp­lever du nesten garantert støy som overskrider de anbefalte verdiene. Over tid kan man bli syk av støy, og det er viktig å være bevisst dette, sier general­sekretær Ulf Winther i Norsk forening mot støy.

Forkorter livet

Støy forkorter ganske enkelt antallet sykdomsfrie leveår – eller såkalte «Healthy life years». ­Verdens helseorganisasjon (WHO) konkluderte i 2012 med at det bare i Europa forsvinner en million slike leveår hvert år på grunn av støy. Det dramatiske tallet overrasker ikke Winther, som tror de færreste er klar over hva støy over lengre tid egentlig gjør med oss.

– Støyplager går langt på vei under radaren både til myndighetene og folk flest, men virkeligheten er at veldig mange av oss «dør litt» hele tiden på grunn av støy. Fordi det ikke ligger noen og blør i veikanten, slås det ikke alarm, for å sette det på spissen, sier Winther.

Men hvordan kan lyd være farlig? Fordi ørene er del av kroppens varselsystem, og støy skaper en stressreaksjon som blant annet fører til at skadelige stresshormoner blir sluppet ut i blodomløpet. To krefttyper er knyttet til støy, mens depresjon og angst kan være symptomer på at man utsettes for for mye støy.

– Plages man over lang tid av støy, kan det føre til høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer og andre stressrelaterte sykdommer. Støy er altså mer enn noe som skaper irritasjon, det kan gripe inn i hverdagslivet og påvirke livskvaliteten. Og det kan være vanskelig å gjøre noe med det, dersom man for eksempel bor i et område med mye støy, sier seniorforsker Norun ­Hjertager Krog ved Folkehelse­instituttet.

Klager på plager

Ifølge folkehelseinstituttet bor 1,5 millioner nordmenn i områder der støynivåene utenfor boligen er over anbefalte grenseverdier. Det vil imidlertid være individuelle forskjeller på hvordan man reagerer på støy.

– Det finnes for eksempel områder som befinner seg litt under de anbefalte verdiene, men der noen likevel opplever støyplager, forklarer Hjertager Krog.

Andre støyplager er mer in­direkte, som at naboens aktiviteter går utover nattesøvnen. Støyforeningen får mange henvendelser fra fortvilte mennesker som er i konflikt med naboer om hva som er et akseptabelt støynivå.

– Det er veldig forskjell på hvor alvorlig styrene rundt omkring tar støyklager. Noen er flinke, andre tror at man må «tåle» støy. Man kjemper da i motvind, fordi det ofte blir et spørsmål om påstand mot påstand og bevis­byrde, forklarer Winther.

Det kan være minst like vanske­lig å få myndighetene til å ta grep dersom det er for høye støynivåer utenfor huset – for eksempel fra bil- og kollektiv­trafikk, mener foreningen. Mange opplever at det å klage til myndighetene er en lang og utmattende prosess.

– Kanskje får man nye, mer støyisolerende vinduer, er man riktig tålmodig. Men dersom de åpnes, er man jo like langt, sier Winther.

Fortetting gir støy

Et økende problem, mener han, er at det legges opp til økt fortetting i byene. Dette vil uunngåelig føre til mer støy fra en rekke forskjellige kilder.

– Problemet med mindre leilig­heter som ligger tettere, er at det betyr flere mennesker, som igjen betyr mer trafikk og mer støy. Et lite kjent fenomen er at ventilasjons­anleggene blir ­mindre, for å kunne øke antall kvadratmeter. Viftene må jobbe hardere for å sirkulere luften, hvilket gir høyere støynivå, sier han.

Det handler nemlig om ­summen av støy over tid. Dersom man for eksempel bor i et støy­utsatt område sentralt i en by, jobber i åpent landskap og kanskje reiser til og fra jobb på støyende kollektivtrafikk, lever man i potensielt skadelig støy store ­deler av døgnet.

– Man må prøve å komme seg unna støy så mye som mulig – og oppleve stillheten, anbefaler Winther, som ikke utelukker at støykansellerende hodetelefoner kan ha en positiv effekt.

Fakta om støy

• 1,5 millioner nordmenn bor i områder der støy­nivåene utendørs er over det anbefalte.

• 80 % av støy i byene ­skapes av veitrafikk.

• Valg av dekk kan ha stor betydning for hvor mye støy bilen din skaper. Typen asfalt som brukes, har også effekt på støy­nivået fra veier.

• Støykansellerende øre­telefoner kan være en god idé når du er nødt til å oppholde deg i støyende omgivelser.

(Kilder: Norsk forening mot støy, WHO-rapport: «Burdon of Disease from Environmental Noise», ­Transportøkonomisk institutt)


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no