ANNONSE

SPORT & FRITID

Niben – Knott

Tekst og foto: Sverre Ramdahl Ranum

Kilde: «Fotturer i Rogaland», Dreyer Bok


Publisert: 16.04.2016

Fra parkeringsplassen går en forbi driftsbygningen på Bø. Når grinden er lukket, følger en de røde merkepinnene over kulturbeitet.

Det meste av denne turen går gjennom kulturbeite hvor buskapen går ute det meste av året. ­Lengre fremme ser en Knott, og nærmest ligger Niben. ­Etter en stund går det jevnt oppover Torsbakken mot ­Niben. Stien følger brattkanten langs Niben. Her er det bygget steingjerder ut mot kanten for sikre buskapen. ­Ønsker en å gå opp på Niben for å se på utsikten, må en forlate merket sti og ta seg det korte stykke opp til toppen.

På toppen av den 104 meter høye Niben er det en liten varde på en større stein hvor det også er postkasse med gjestebok. På andre siden av Mastra­fjorden ligger Mosterøy med ­Mastravarden. Innerst i Finnesandbukta ligger Finnesand med det trange kanalen som går mellom øya og Klosterøy, hvor Utstein Kloster ligger. Over Klosterøya kan en skimte Kvitsøy ute i havgapet. Det flate Reianes ligger i innseilingen til Mastrafjorden fra nord. En ser også nordspissen av Rennesøy med Galta og Bokna­fjorden hvor fergene krysser fjorden med gassanlegget på Kårstø i bakgrunnen.

Nede på stien fortsetter en langs kanten, og lengre fremme ser en Knott. I et fuktig parti mellom Niben og Knott er det lagt ut trelemmer.

Mellom frittvoksende einer går det nå oppover på Knott. Mastra­fjorden ligger 110 meter under Knott, og herfra ser en hele fjorden. Som Niben har Knott også en liten varde på en større stein. Utsikten er stort sett den samme som fra Niben like bortenfor. En følger samme rute ned fra fjellet og tar til venstre mot brattkanten, over en gjerdeklyver og bratt ned til stidelet på flaten nedenfor.

Herfra kan en ta en avstikker til Hesthammar og kikke på restene av et gårdsanlegg. Tufter etter to store hus, rydningsrøyser og fire gravhauger er blant tingene en kan se i området. Dette er ikke blitt undersøkt av arkeologer, men en antar at det er svært gammelt.

Fra stidelet fortsetter en langs fjorden neden­for brattskrenten. På trærne oppunder brattkanten kan en finne hasselnøtter. Over fuktige partier er det lagt ut skiferheller som gjør det greit å ferdes. Tilbake ved stidelet på Bø følger en traktorveien tilbake til parkeringsplassen.

Hvordan komme dit:

E-39 gjennom Rennfast og videre retning Mortavika. På Sørbø tar en av til Reianes og kjører ca. 1,7 kilo­meter til veikrysset med skilt som viser turterreng. Kjør inn til venstre, og etter ca. 500 meter er det en liten, skiltet parkerings­plass ved driftsbygningen på Bø.

Totalt: ca. 3,5 km og tar ca. 2 timer.

Vanskelighetsgrad: 2,5 støvler


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no