ANNONSE

SAMFUNN

Forbud om å gjøre opp ild utendørs

Tekst og foto: 
Rogaland brann og redning IKS


Publisert: 16.04.2016

Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Dette innebærer at det ikke er lov til å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og all annen utmark.

– 1. januar i år ble det innført nye regler for bålbrenning. I den nye loven blir det presisert at bålforbudet nå også gjelder i eller i nærheten av all utmark, opplyser seksjonsleder tilsyn, Rune E. Håland, ved brannforebyggende avdeling i Rogaland brann og redning IKS. Han sier at de aller fleste er flinke til å følge lovbestemmelsene.

– Våren er den tiden på året hvor faren for gress- og lyngbranner er størst. Flere store gress- og lyngbranner i Sør-Rogaland har oppstått akkurat på denne tiden de siste årene. Vår utfordring er å nå fram til publikum med hva åpen ild i skog og mark kan føre til, og at det i perioder av året faktisk er totalforbud mot å tenne opp ild i naturen. I 2013 var en sigarettglo årsaken til gress- og lyngbrannen på Vårlivarden i Sandnes. I april 2014 startet en gress- og lyngbrannen i Bjørnalia i Time kommune. Brannen på Edlandsfjellet i Gjesdal startet som følge av bruk av engangsgrill. I januar 2015 var det ulovlig bruk av fyrverkeri som førte til gress- og lyngbrannen på Lifjell, sier Håland.

Han opplyser om at det «å gjøre opp ild» omfatter mer enn bålbrenning. Det omfatter for eksempel bruk av engangsgriller og andre bål- og peisinnretninger. Oppsending av såkalte skylanterner og håndtering av brannfarlig avfall er også omfattet av begrepet.

Generelt bålforbud 15. april til 15. september gjelder over hele landet. Enkelte kommuner har utvidet forbud mot å gjøre opp ild utendørs utover dette tidsrommet.

Totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs

Brann- og redningssjefen kan ved spesielle værforhold legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. I slike tilfeller blir situasjonen vurdert slik at det ikke er trygt å gjøre opp ild utendørs, selv ikke på godkjente grillplasser. Hvis det blir lagt ned totalforbud i sesongen hvor det er generelt forbud, vil totalforbudet gjelde frem til faren vurderes over.

Totalforbud vil bli formidlet via pressemeldinger og på brannvesenets hjemmesider. Brannvesenet vil opplyse når totalforbudet opphører.

Dersom man ønsker å gjøre opp ild utenom det som er tillatt i disse to periodene kan man søke brann­vesenet om dispensasjon til dette.

Bålforbud

Dette kan du gjøre:

• Grille i hagen din med aktsomhet

• Grille på tilrettelagte og godkjente bålplasser

• Grille på stranden, så lenge den er unna skog og mark

Dette kan du ikke gjøre:

• Grille/ lage bål i eller i nærheten av skog og mark


Ved totalforbud

Dette kan du gjøre:

• Grille i din egen hage med aktsomhet

• Merk! Ved prekære ­hendelser kan brann­vesenet legge ned forbud mot ALL ild, selv i folks ­hager. Dette vil bli for­midlet i en pressemelding

Dette kan du ikke gjøre:

• Grille i eller i nærheten av skog og mark

• Grille/ tenne bål i strand­sonen

• Grille på tilrettelagte og godkjente bålplasser

• Brenning av hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn til avfallsmottak


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no