ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

­Risikoen 
for nytt slag ­redusert

Tekst: Marthe Lein

Foto: Colourbox


Publisert: 30.04.2016

Risikoen for å få et nytt slag tre måneder etter et mindre infarkt i hjernen er betydelig mindre enn man tidligere har antatt.

Det viser en ny studie publisert i New England Journal of Medicine.

Hjerneslag er plutselig innsettende tap av kroppsfunksjoner på grunn av forstyrrelser i hjernens blodsirkulasjon. Hjerneblødning er årsak i 10-15 prosent av tilfellene, mens blodpropp i blodårer i hjernen (trombose) er årsaken i 80-85 prosent av tilfellene. Går symptomene tilbake i løpet av 24 timer, kaller vi det transitorisk iskemisk atakk, TIA - på norsk brukes ofte betegnelsen «drypp». De fleste TIA varer i under en time. Typisk for hjerneslag er at symptomene kommer raskt.

Tidligere forskning har vist at risikoen for å få et nytt slag innen tre måneder etter det første, er stor. Den økte risikoen for å få et nytt slag relativt raskt etter det første, er blitt ansett som 12 til 20 prosent.

Men nå viser den nye studien at denne risikoen er langt lavere enn antatt.

Forskerne bak studien har undersøkt 5000 slagtilfeller fra 21 ulike land. Alle deltakerne i studien var rammet av TIA eller et annet indre slag. De som deltok i studien, fikk rask medisinsk behandling for å forhindre nytt slag.

«Vi observerte en lavere risiko for kardiovaskulære hendelser etter TIA enn tidligere rapportert», skriver forskerne i konklusjonen.

De fant ut at etter tre måneder var risikoen for et nytt slag på 3,7 prosent. Etter sju måneder hadde risikoen økt til 5,1 prosent.

Risikoen for gjentatte slag etter 2 dager, 7 dager, 30 dager, 90 dager og 1 år var langt lavere enn forventet om man så til tidligere studier.

Ved TIA er snarlig hjelp livsviktig. Jo raskere hjelp blir gitt, jo mindre vil skaden kunne bli. Hvert sekund teller. Jo lengre et hjerneslag forblir ubehandlet, jo større skade og funksjonstap. Vellykket behandling avhenger av hvor raskt pasienten kommer under behandling.

Forskerne skriver i konklusjonen at siden pasientene i dag får en umiddelbar oppstart av medisinsk behandling og andre sekundærforebyggende tiltak som behandling med statiner og blodtrykkssenkende legemidler, kan dette være med på å forklare at de nye tallene for risiko ikke samsvarer med de tallene som man har sett til tidligere.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no