ANNONSE

SAMFUNN

Grillsesongen er i gang – husk gassvettreglene

Tekst og foto: Bente Henriksen, informasjonsrådgiver Rogaland brann og redning IKSPublisert: 14.05.2016

Branninspektør Arild Olsen i Rogaland brann og redning IKS er opptatt av at folk skal kose seg med grillmat i sommer – men anbefaler alle som har gassgrill til å bruke litt tid på sjekk og vedlikehold av utstyret for å unngå farlige situasjoner.

Våren er tid for å ta frem grillen, men dessverre slurver mange med sikkerheten. Det viktig å sjekke slange, pakning og regulator før man tar i bruk gassgrillen for sesongen.

Med det flotte sommerværet som har preget regionen den siste tiden, er grillsesongen allerede i gang for mange. Stadig flere går til anskaffelse av gassgrill, og da er det viktig at man sjekker at utstyret er i orden.

- Slanger og koblinger må sjekkes nøye for å se om det er lekkasje. Det kan man gjøre ved å bruke vanlig såpevann. Ta litt vann på slangen når det er trykk på. Oppstår det bobledannelser, er det lekkasje. I så fall må ventilen lukkes og holdes avstengt inntil feilen er rettet, sier Arild Olsen som er branninspektør og fagansvarlig farlige stoffer i Rogaland brann og redning IKS (RBR).

Slanger er ferskvare

– Slangen som går mellom grillen og gassflasken er ferskvare, og blir tørr og morken etter en tids bruk. Hvis slangen sprekker, lekker gassen ut og kan gi eksplosjonsfare, fortsetter Olsen. Gasslangen skal skiftes minst hvert tredje år. Den må likevel sjekkes jevnlig og byttes ut oftere hvis det er sprekkdannelser. Gasslanger som står mye ute i sola i løpet av sommeren blir fortere morkne og trenger å byttes ut oftere enn slanger som oppbevares mørkt.

- Det er også viktig at slangene man benytter er beregnet for gass, fortsetter Olsen.

Gasslanger er datostemplet med produksjonsdato. Sjekk også at pakningen er hel og uten sprekkdannelser, for å unngå at gass siver ut.

Riktig kobling til regulatoren

Det er viktig at gassflaska er koblet riktig til regulatoren. Feil montering av regulatoren på toppen av gassflaska kan føre til lekkasje og brann. Lukk ventilen før du setter på regulatoren, og sørg for at låseringen klikker på plass.

Ikke plasser gassflasken under grillen

Mange gassgrillinnretninger har et eget rom under grillen der gassflasken kan stå. Dette rommet må kun brukes til oppbevaring når grillen ikke er i bruk.

- Å plassere gassflaska under grillen mens gassgrillen er i bruk, kan være farlig. Da risikerer man at det renner fett fra maten som ligger på grillen og ned på gassflasken. Man risikerer også at flasken blir for varm, understreker Arild Olsen. Under grilling bør gassflasken stå ved siden av og i litt avstand fra grillen. Da er det lettere å komme til og få stengt gasstilførselen ved behov. Gassgrillen må kun brukes på den måten som er forutsatt. Derfor er det viktig å ta vare på bruksanvisningen og sette seg godt inn i riktig bruk og vedlikehold av produktet.

Riktig oppbevaring

Tomme gassflasker kan byttes på bensinstasjoner, jernvarehandler, gass­forhandlere og en rekke andre steder. Under transport skal gassflaskene stå oppreist.

- Sørg for at gassflasker er godt sikret og står oppreist når du har dem i bilen, sier Olsen.

Branninspektøren anbefaler å sjekke stempelet for når gassflaska er produsert når den kjøpes. Slike flasker er datostemplet, og sertifisert for 10 år.

Riktig oppbevaring er også viktig. Man kan oppbevare inntil to 11 kilos propangassflasker på balkongen, men pass på at de ikke får direkte sollys. Gass bør lagres utendørs eller i garasje, men aldri på loftet eller i en kjeller.

Gassvettreglene

• Følg gassvettreglene for trygg bruk av gass:

• Plasser aldri gassbeholdere i kjelleren eller i andre rom under bakken.

• Sørg for at gassbeholderen står oppreist og ikke blir utsatt for sterk varme eller sterk sol. Sett gassbeholderen utenfor grillen, så kan du lett stenge av gassen.

• Vær på vakt mot lekkasjer. Åpen ild, røyking eller en elektrisk gnist kan tenne på gassen slik at den eksploderer.

• Sjekk slange og koblinger for lekkasjer jevnlig. Dette gjør du ved å pensle på konsentrert såpevann. Når du åpner for gassen vil det danne seg såpebobler der lekkasjen er.

• Bruk bare slanger som er egnet for bruk til gass. Skift sprukne eller ødelagte slanger med en gang. Det er ikke lov til å bruke slanger som er lengre enn 1,5 meter. Bruk slangeklemmer for å feste slangen.

• Hold alltid en tent fyrstikk klar når du åpner for gassen. Steng for gassen når du ikke skal bruke den. Ta også av regulatoren hvis det er lenge til du skal bruke gass igjen.

• Hvis det begynner å brenne i nærheten av gassbeholderen, steng for gassen ved å vippe over knappen på toppen av regulatoren. Hvis det er forsvarlig bør du også flytte beholderen vekk fra brannen.

• Sørg for at gassapparatet og beholderen er i god stand. Ikke prøv å reparere skader på gassbeholderen selv. Overlat til propanforhandleren å gjøre kontroll og eventuelt vedlikehold av gassapparater og gassanlegg.

• Les bruksanvisningen nøye før du tar gassapparater og gassanlegg i bruk. Spør forhandleren hvis du er i tvil om noe.

Kilder: Sikkerhverdag.no, rogbr.no, TV2.no


Sjekk gasslangen for lekkasjer:

• Bøy på slangen og se etter sprekker.

• Spray eller pensle såpevann på slange og koblinger. Bobler det, er det lekkasje.

• Bruk nesen - gass er tilsatt lukt som gjør at du skal oppdage lekkasjer. Lukter du gass, slå av regulatoren og fjern gass­flasken fra grillen.Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no