ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Samarbeid gir bedre behandling for personer med demens

Tekst: Berit GlittenbergPublisert: 14.05.2016

Kongressdirektør i Region Stavanger, Per Morten Harr, Dag Årsland og Ingelin Testad under det første offisielle møtet mellom SESAM og King’s College London. Foto: Region Stavanger.


Regionalt kompetanse­senter for eldremedisin og samhandling (SESAM) jobber tett sammen med forskningsmiljøet ved velrennomerte King’s College London for å få ny og viktig kunnskap om demens.

– Bedre forståelse og behandling av demenssykdom oppnås bare gjennom samarbeid. Norge har ikke en nubbesjanse til å nå fram med demensforskningen vår om forskerne sitter på hver sin øy. Dette samarbeidet vil bidra til å finne nye og bedre behandlingsmetoder for personer med demens, både medikamentelt og psykososialt, sier Dag Aarsland, forskningsleder og professor ved SESAM.

SESAMs samarbeidspartner, King’s College London, er ranket som ett av verdens 20 beste universitet. I februar hadde SESAM og KCL sitt aller første, offisielle forskningsmøte i London.

Nye perspektiv

​– Å være ute i felten på denne måten åpner opp for ny kunnskap som det ikke er mulig å tenke seg til - og som er grunnleggende for at vår forskning på demens skal være så god som mulig. Det bidrar til nye perspektiv i det daglige arbeidet, sier senterleder på SESAM, Ingelin Testad.

SESAM har allerede deltatt i samarbeidsstudier med KCL – for eksempel i "WHELD-studien" der sykehjemsbeboere med demens skal få bedre helse og livskvalitet. Testad har vært koordinator for gjennomføringen av studien i sør-London, og flere forskere i SESAM har ​vært med i planlegging, koordinering, gjennomføring og publisering i studien.​

Alzheimer’s show i Stavanger?

SESAM har også mange andre prosjekt på gang - de utvikler for eksempel en nasjonal faglig retningslinje og veileder for demens og om psykisk helsearbeid for eldre, driver demensskolen og holder mye kurs. Men drømmene stopper ikke der.

Testad ser nemlig for seg at SESAM-konferansen, som allerede arrangeres i Stavanger, kan utvikles til et Alzheimer’s show. Inspirasjonen kommer fra nettopp London-miljøet - der næringsliv, forskere, brukere og helsepersonell møtes og utveksler erfaringer og kunnskap​. 

– ​SESAM skal styrke forskning og fagutvikling innenfor eldremedisin, og samarbeidet med KCL er viktig, avslutter senterlederen.

Fakta 

• SESAM ble opprettet av Helse Vest i 2010 for å styrke ­samhandling, forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innen eldremedisin.

• Demens skyldes sykdom i hjernen. Flesteparten av de som rammes av demens er eldre. Det viktigste kjennetegnet på demens er hukommelsessvikt. 

• SESAM har hatt et tett samarbeid med King’s College London (KCL) i flere år for å gi omsorg og behandling til personer med demens.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no