ANNONSE

Leserbrev

Vold i familien truer barnas trygge oppvekst

Tekst: Ragne Rødstøl, 
fylkesleder i SOS-barnebyer Rogaland


Publisert: 14.05.2016

Familien skal være et sted man kan føle seg trygg. For millioner av kvinner og barn er virkeligheten dessverre en annen. Hver tredje kvinne i verden blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep i løpet av livet. For disse kvinnene har hjemmet blitt en arena for vold, og denne volden får også konsekvenser for barna i familien.

Nå viser en studie gjennomført av SOS-barnebyer at familievold er en av de viktigste årsakene til at barn flytter fra familien sin og søker tilflukt hos andre. Selv om den fysiske volden ikke alltid rammer barna direkte, vil det å være vitne til vold over tid ha like store konsekvenser for barna det gjelder. Barn er avhengige av familien sin, og har ofte ingen andre å søke støtte hos. Dermed kan vold i familien føre til en konstant følelse av frykt, og denne psykiske volden kan være minst like alvorlig som den ­fysiske.

Familievold er et utbredt problem over hele verden, i ulike land og kulturer. I så forskjellige land som Venezuela og Hviterussland har tre fjerdedeler av de barna som har flyttet fra familien sin opplevd vold. I Kroatia er tallet nesten nitti prosent. Også i et rikt land som Norge forekommer vold i familier og andre nære relasjoner, og hvert år må flere tusen kvinner og barn tilbringe tid på et krisesenter. Derfor er vi glade for at bekjempelse av vold mot kvinner er en del av FNs nye bærekraftsmål. Når vi hjelper kvinnene, hjelper vi også barna.

15. mai markeres FNs internasjonale familiedag. Skal vi lykkes i kampen for å gjøre familien til en trygg havn, må vi alle ta et ansvar. I SOS-barnebyer forsøker vi å gjøre vår del, gjennom egne programmer der vi jobber for å forebygge vold i hjemmet og hjelpe kvinner og familier der vold har blitt en del av hverdagen. Noen steder må vi jobbe for å endre et lovverk som tillater vold mot kvinner. Andre steder jobber vi for å endre en gjenstridig kultur der det er sosialt akseptert å slå sin kone.

Vi klarer ikke dette alene, og heldigvis har vi mange støttespillere. Bare i Norge har vi 120 000 faddere, og enda flere som gir sporadiske bidrag til arbeidet vårt. Når man bidrar til SOS-barnebyers arbeid, bidrar man også til bekjempelse av vold i nære relasjoner. Dessuten må land som Norge ta et klart politisk ansvar internasjonalt. Vi må gjøre FN i stand til å ta en helt nødvendig lederrolle, og fortsatt støtte stater og lokale organisasjoner som jobber for å bedre kvinners og barns rettigheter.

Trygghet begynner i familien. For SOS-barnebyer er innsatsen mot vold en viktig del av arbeidet for å sikre barn en trygg oppvekst i familie. Kvinner har rett til et liv uten vold, og barn har krav på en oppvekst uten frykt og overgrep. Et godt liv begynner med en god barndom, og sammen kan vi hjelpe flere barn til å få en bedre start på livet.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no