ANNONSE

UTDANNING & JOBB

Lær alt, nå!

Tekst: Axel Sandberg


Publisert: 28.05.2016

NYE METODER: Mange unge i dag blir gode i engelsk ved å spille online-spill. Her fra the Gathering i Vikingskipet i Hamar i 2014. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix


Nettbasert læring som skal revolusjonere måten vi utdanner oss på, har lenge vært «like rundt hjørnet». Er vi nå endelig kommet dit teknologene spådde?

Stadig flere utdanningsinstitu­sjoner i både inn- og utland tilbyr nå nettbasert læring i varierende grad. Ved norske universiteter kan man følge mange forelesninger enten på video eller ved å høre podkasts, man kan kontakte hjelpelærere over nettet, og behøver egentlig bare å møte opp fysisk til eksamen.

– Litt avhengig av hvilken studie­retning du velger, så kan du ta en akademisk grad i Norge via nettet i dag, ja, bekrefter utdanningsleder ved Institutt for informatikk på Universitetet i Oslo, Dag Langmyhr.

Gir flere muligheten

I Norge eksperimenteres det for fullt med nettbasert læring på alle utdanningsnivåer. Pilotprosjektet «Den virtuelle mate­matikkskolen» retter seg mot 10.-klassinger, og viser gode resul­tater. Her blandes video med oppgaver og virtuelle samlinger, der opptil 20 elever kob­ler seg sammen med en lærer til avanserte videokonferanser. I tillegg opprettes egne sosiale ­medier hvor elever kan chatte med både hverandre og læreren.

– For mange 10.-klassinger rundt om i landet har retten til å ta matematikk 1T på videregående vært kun teoretisk, fordi de befinner seg for langt unna en videregående skole til å delta i undervisningen. Den virtuelle matematikkskolen løser dette problemet, forklarer direktør ved senter for IKT i utdanning, Trond Ingebretsen.

Senter for IKT i utdanningen har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet hjulpet i gang prosjektet i samarbeid med en rekke lærere og andre fagfolk, og er tydelig på at det er en beviselig suksess så langt – men at tilbudet forutsetter elever som er engasjerte og selvdrevne nok til å holde fokus uten at en lærer holder dem i ørene.

Mooc-bevegelsen

I tillegg driver mange lærere på alle nivåer rundt om i Norge med “hybrid»-løsninger, der de for eksempel filmer forelesninger og legger dem på nett, slik at elever kan repetere det de har lært mens de gjør lekser.

Alt dette inngår i en inter­nasjonal trend som kalles MOOC (Massive Open Online Courses), hvor kurs og utdanning via nettet tilbys av store og små kurstilbydere og læresteder, ofte svært rimelig eller til og med gratis. En rekke amerikanske prestisjeuniversiteter, for eksempel, gjør alle forelesninger innen visse fag helt gratis å følge. Forskjellen mellom studiene man betaler for og gratiskursene, er at sistnevnte ikke gir noen godkjent grad, men man kan ofte få et kursbevis.

Med slike muligheter allerede utbredt og fritt tilgjengelig, kan man lure på hvilke konsekvenser dette vil kunne få for tradisjonelle utdanningsløp i fremtiden.

– Er du i dag en liten bedrift og trenger dataingeniører, må du ofte lete litt. Jeg vil tro at datafolk som legger fram kursbevis fra online-kurs i for eksempel kunstig intelligens ved Harvard eller programmeringskurs ved Stanford, vil tas alvorlig i forbindelse med en ansettelsesrunde. Men samtidig fordrer dette nødvendigvis at bedrifter i større grad kontrollerer søkeres reelle kompetanse gjennom blant annet testing, legger Ingebretsen til.

Endrer utdanning

Noen mener hele måten vi ser på utdanning på, er i ferd med å bli snudd på hodet. Dersom et barn, for eksempel, tilegner seg gode engelskkunnskaper ved å kommunisere på tvers av landegrensene gjennom et onlinespill, så har vedkommende vitterlig lært engelsk. Og hvor avgjør­ende er en tradisjonell akademisk «standard»-grad når man ved å ta noen intensive nettkurs kan oppnå ekspertise innen et smalt område som en gitt bedrift eller næring akkurat nå har behov for?

– Er det i 2016 sikkert at det mest hensiktsmessige er å putte 350 mennesker i et stort auditorium sammen med en lærer som skriver med kritt på tavla? Å bruke digitale læringsmetoder som åpner for mer diskusjon, simulering og øving, tror jeg vi bare vil se mer og mer av, mener Ingebretsen.

«YouTube»-læring

Dag Langmyhr er enig i at utdanning er i kraftig endring, selv om han tror den fysiske inter­aksjonen med andre har en verdi som vanskelig lar seg erstatte ved å stirre på en dataskjerm.

– Men det er klart de pedagogiske virkemidlene bare blir mer og mer avanserte og effektive. Vi jobber for eksempel nå med data­programmer som modellerer/­simulerer fysikk- og kjemi­eksperimenter, som studentene tidligere måtte være fysisk til stede for å gjennomføre. Nå kan du foreta disse via laptopen hjemme, sier Langmyhr.

Selv om du som leser dette, ikke går på skole, så har du kanskje sjekket YouTube etter en video som forklarer hvordan du kan fikse noe med dataen eller mobilen? Kanskje har du benyttet deg av en av de mange kommersielle nettstedene som tilbyr opplæringsvideoer (tutorials) i alt fra nye dataprogrammer til interiørdesign eller siste skrik innen ledelsesfilosofi? Vel, da er du en del av fremtiden.

Nettbasert ­læring

Det er flust med kurs og hele utdanninger man kan gjennomføre på nett som varierer i pris fra null til flere hundre tusen kroner. Her er noen nokså tilfeldig utvalgte nettsteder, som kun er en liten pekepinn på hva som tilbys.

• Iktsenteret.no: Er involvert i flere prosjekter knyttet til databasert læring i Norge.

• Nks.no: Tilbyr ulike offentlig godkjente utdanninger som nettstudier.

• Folkeuniversitetet.no: Tilbyr både kurs og yrkesrettede og akademiske fag.

• Lynda.com: Gir nyttige kurs innen en lang rekke områder, som dataprogrammering, design, administrasjon/ledelse og effektivitet.

• Edx.org: En MOOC* i regi av amerikanske MIT og Harvard som tilbyr nettlæring på høyskolenivå.

• Khanacademy.org: Et gratis online-»universitet».

• Duolingo: Lær et nytt språk, helt gratis.

MOOC (Massive Open Online Course) er en nettbevegelse som ønsker å tilby mest mulig utdanning på nett enten gratis eller svært rimelig.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no