ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

De som er borte og de som er igjen

Tekst og foto: Sybille Greiner


Publisert: 28.05.2016

Helse- og sosialministeren Bent Høie var med og markerte Verdensdagen 2015.


Livet går videre! Leve Norge er organisasjonen for etterlatte etter selvmord, og Leve Rogaland er vårt lokale fylkeslag som du kan lese litt om her.

Hovedmålet vårt er å hjelpe så mange som mulig til å leve videre når noen som sto en nær er borte. Mennesker trenger noen som forstår, noen som vet hvor skoen trykker - og da er det godt å være sammen med andre som har opplevd den samme tragedien. Både fellestrekk og ulikheter ved reaksjoner gir ofte større trygghet.

Vanskelige følelser

Vi reagerer alle forskjellig på hendelser i livet. Når vi er sammen og deler med hverandre, får vi større forståelse av at vi er normale og slett ikke alene om å kjenne på de ulike følelsene som river i oss. Dermed blir våre samlinger en stor ressurs for både enkeltmennesket og oss etterlatte som gruppe.

Omsorg og støtte til etterlatte og berørte av selvmord

Leve er en frivillig og livssynsnøytral organisasjon som består av etterlatte ved selvmord og fagpersoner som sammen jobber for at etterlatte får hjelp til å leve videre etter selvmordet. I dag jobber Leve Rogaland i samarbeid med RVTS Vest, Ressurssenter for fagfolk på temaområde vold, traumer og selvmordsforebygging. Her finner vi det vi trenger av veiledning og faglig støtte.

Åpent for alle

Leve Rogaland har satset på hele familien eller nære venner som målgruppe og vil utvide tilbudet til både de voksne i familien, de minste og mellomstore barna - og spesielt ungdommen. Unge mennesker faller ofte utenom fellesskapet i slike grupper fordi de er i en periode i livet der de søker fellesskap med sin egen aldersgruppe. Da er de godt å kunne gi de tilbud som dekker deres behov.

Forebygging

Organisasjonen jobber også med forebygging for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk blant annet gjennom Verdensdagen for selvmordsforebygging hvert år 10. september og flere andre prosjekter. Fylkeslagene har ulike tilbud. Leve Rogland er opptatt av å utvikle tilbudet slik at vi kan fange opp så mange som mulig. Vi jobber også veldig tett sammen med det faglige miljøet der vi bidrar til å formidle vår erfaring i sorgprosessen og livet etter et selvmord. Denne erfaringsbaserte kunnskapen er veldig viktig for at det faglige hjelpeapparatet er i stand til å gi et godt nok tilbud til de som trenger det.

Åpenhet

Ved å bruke åpenhet gjennom samtaler og historie fra enkeltmennesker sprer vi muligheten for andre til å sette egne ord på følelser, tanker, reaksjoner og overlevelsesstrategier gjennom krisen. Her ser vi at vår erfaringskompetanse kommer direkte til sin rett i det selvmordsforebyggende arbeidet vi brenner for, og spesielt ser vi nytten av dette overfor unge mennesker og deres arenaer.

Men vi ser også at åpenhet må inn i større sammenheng, og da snakker vi inn på det politiske plan, inn i det offentlige rom og får dette til belyse samfunnets selvmordsutfordringer på samme nivå som det arbeides med for trafikksikkerhet! Her kan vi som organisasjon, sentralt og lokalt bidra.

Vil du være med?

Vi samles siste tirsdag i måneden fra Kl 19.00-21.00 der alle er velkomne til en uformell samling med litt enkel servering og samtaler rundt et bord. Ungene har eget aktivitetsrom med tilsyn av to personer fra Frivilligsentralen slik at foreldrene kan være frie til å tenke på sine behov og samtidig være trygge på at ungene har det bra. De litt «større» ungene vi har som medlemmer, kommer til samlingen når de vil. Siden det er behov for egne treff mellom disse ungdommene er dette en del av det vi arbeider med å etablere. 


Du kan ringe LEVE Rogaland på tlf : 93 88 98 57 hvis du vil vite mer.

Rogaland Fylkeslag arrangerer månedlige møter for etterlatte ved selvmord, siste tirsdag hver måned kl. 19 - 21.

Adr: Gnisten, 2.etg på Fredheim, Fredheimsvegen 4, Kleppe (Klepp frivilligsentral)


Kontaktperson:

Sybille Greiner

Postboks 68, 4368 Varhaug


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no