ANNONSE

SAMFUNN

Husk å melde fra ­dersom du skal brenne sankthansbål


Tekst og foto: Rogaland brann og redning IKS


Publisert: 11.06.2016

Husk å melde fra til brannvesenet innen mandag 20. juni, dersom du har planer om å brenne sankthansbål på jonsok 23. juni.

– Sankthansbål er som regel et stort bål. Ved bygging og opptenning av slike bål er det viktig at man tidlig tenker over flere faktorer som kan spille inn når flammene først har tatt tak. Da tenker jeg spesielt på plassering og vindretning, sier Randi Hetle, branninspektør i Rogaland brann og redning IKS (RBR).

Kun rent trevirke er lov

Randi Hetle understreker at man ikke kan brenne hva som helst på sankthansbålet.

–For å unngå større forurensing og helseproblemer fra sankthansbål er det kun lov til å brenne rent trevirke. Tenk derfor nøye over hva du hiver på bålet. Det ikke tillat å brenne avfall som bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, plast og isolasjonsmateriale. Dette avgir farlige gasser som er direkte helseskadelige, og skal derfor leveres til egne mottak opplyser branninspektøren. De samme reglene gjelder for sankthansbål som for vanlige bål.

Melding om sankthansbål gjøres via eget skjema på brannvesenets hjemmesider, på www.rogbr.no/nyttige-tjenester.

Kontrollerer innmeldte bål

Ansatte i Rogaland brann og redning IKS vil i dagene før – og på selve sankthansaften – være ute for å kontrollere innmeldte bål. Disse kontrollene og stikkprøvene er uanmeldte. Dette for å se til at bålene er forsvarlig satt opp, og for å sikre at forutsetningene for å få brenne bål er fulgt.

Viktige opplysninger:

Husk å oppgi følgende når du melder inn et sankthansbål:

• sted og kommune

• telefonnummer til kontakt­person

• størrelse på bålet

• er bålet offentlig?

Forutsetningene for å få brenne bål er:

• Bålbrenningen må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene.

• Fylte vannbøtter eller annet godkjent slokkemiddel skal være tilgjengelig under bålbrenningen.

• Arrangøren er ansvarlig for eventuelle skader som bålbrenningen måtte forårsake.

• Oppgjort ild skal ikke forlates før den er fullstendig slukket.

• Arrangør har ansvar for å påse at nødvendig slukking blir gjort.

• Brannvesenet kan nekte bålbrenningen hvis værforholdene gjør det nødvendig (annonseres i media).

• Tillatelsen omfatter ikke ­brenning av avfall, plast/plastdunker og lignende.

• Tillatelse fra grunneier må innhentes i forkant av bål­bygging.

• Arrangør er ansvarlig for at området ryddes etter bål­brenning.

Husk det generelle forbudet om å tenne opp ild

Brannvesenet minner samtidig om at det i perioden 15. april til 15. september er generelt bålforbud i Norge. I dette tidsrommet er det forbudt å tenne opp ild i eller i nærheten av skog og mark, på grunn av faren for skog-, gress- og lyngbrann. Ved lengre tørkeperioder hvor faren for brann er svært stor, kan brann- og redningssjefen innføre totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs.

– Når du brenner bål, stort eller lite, husk at du har et ansvar, avslutter Randi Hetle og viser til aktsomhetsparagrafen hvor hver og én er pliktet til å opptre slik at brann ikke kan oppstå.

Generelt forbud 15. april til 15. sept.

Dette kan du gjøre:

• Grille i hagen din med akt­somhet

• Grille på tilrettelagte og godkjente bålplasser

• Grille på stranden, så lenge den er unna skog og mark

Dette kan du ikke gjøre:

• Grille/lage bål i skog og mark


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no