ANNONSE

MOTOR

Færre dødsulykker med unge menn

Tekst: Morten Abrahamsen


Publisert: 11.06.2016

STOR NEDGANG: Antallet unge menn som dør i trafikken er kraftig redusert siden årtusenskiftet. 
FOTO: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Men de er fortsatt en langt mer utsatt gruppe enn kvinner i trafikken.

På 15 år har antallet drepte og hardt skadde unge menn blitt redusert med 70 prosent i Norge, melder Vegnett.

I 2001 ble 209 menn mellom 18 og 24 år hardt skadd eller drept på norske veier, mens tallet var 234 året etter. I fjor var dette redusert til 66, ifølge tall fra ­Statistisk sentralbyrå. Vegvesenet mener de viktigste årsakene til denne utviklingen er kampanjer og endret føreropplæring.

– Det er sammensatte årsaker til denne gledelige nedgangen. Et viktig bidrag er at vi for ti år siden la mer vekt på risikoforståelse og sjølinnsikt i føreropplæringa, sier Guro Ranes som leder trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen, i en presse­melding.

Hun mener at særlig kampanjer rettet mot bruk av bilbelte og hastighet, i kombinasjon med kontroller, har hatt effekt.

– Mer skikkelige enn før

– En tredje ting er at ungdommen nå til dags rett og slett generelt er mer skikkelige enn før, noe som gjenspeiles i trafikken. De tar også lappen senere enn før, og de henger mer sammen på nett enn ute på veien, sier Ranes.

For unge kvinner er antall hardt skadde og drepte halvert i løpet av samme periode. Det stemmer overens med analyser som viser at ulykkesrisikoen i snitt er halvert for alle trafikanter de siste 15 årene.

Ranes understreker likevel at unge trafikanter fortsatt har høy risiko i trafikken, og at unge menn fortsatt er langt mer utsatt enn unge kvinner.

Tallene viser også at Norge er det landet i Europa med færrest trafikkdrepte per innbygger. I Norge døde det i fjor 24 personer i trafikken per million innbygger. I EU er det i gjennomsnitt 51 personer som dør per million innbygger. I USA er dødeligheten i trafikken fire ganger så høy som i Norge.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no