ANNONSE

SAMFUNN

Fontenehuset – for en meningsfull hverdag

Nina Galta

Daglig leder Fontenehuset Stavanger


Publisert: 11.06.2016

En eller annen gang i livet er det mange mennesker som opplever at livet blir vanskelig. Det kan være på grunn av sykdom, en opplevelse eller at en blir del- eller helvis uføretrygdet på bestemt eller ubestemt tid. Det gjør noe med oss, og når en havner i en slik situasjon, kan det gå voldsomt utover livskvaliteten, og det sosiale liv kan bli vanskelig.

En så enkel oppgave som å gå å handle, ta bussen, og ikke minst sitte i sosiale sammenhenger hvor andre forteller om det «vellykkede» livet, er ikke lett å forholde seg til.

Å bli rammet av angst, å føle en ikke mestrer, er noe av det verste som kan skje et menneske.

Fontenehuset Stavanger (FHS) ble opprettet i 1995, og er et tilbud for folk med psykiske utfordringer / lidelser. Vi har åpent daglig, enkelte kvelder- søndager og høytider.

For å delta på huset må en bli medlem, og medlemskapet er gratis. Hver enkelt medlem velger selv hvor ofte de vil komme, hvor lenge og velger hva en vil jobbe med I trygge omgivelser. Vi har medlemmer i alle alder, og har også en egen ungdomsgruppe.

Vi er sertifisert etter Fontenehus modellen som vil si at vi tror genuint på at folk kan bli friskere av å jobbe, og driver derfor en arbeidsorientert dag. Medlem og ansatte jobber side ved side og drifter huset i fellesskap. Arbeidsoppgavene er bla fra å være sjåfør, lage lunsj, resepsjonsoppgaver, kontorarbeid, renhold og lage vår egen husavis med alt det det innebærer.

Vi har 2 overgangsarbeidsplasser (OA) – avtale med IVAR IKS og InBusiness. Her jobber medlemmer gjennom oss og har her kantineansvar, 2 timer hver dag mot betaling etter tariff. Dette kan være et skritt nærmere et aktivt arbeidsliv eller studie, øker selvbildet og selvtilliten. Arbeidet rulleres mellom medlemmer etter 6 – 9 måneder slik at alle som vil får muligheten. Om en har en dårlig dag, har vi vikarordning for den ansatte i OA.

Hvis folk vil søke jobber hjelper vi med CV, søknad, finn, studie og annet.

Det skal ikke være en hindring å komme til Fontenehuset. Hvis det er vanskelig å komme seg ut av døra, henter vi hjemme, på DPS, sykehuset etc. Vi hjelper også til med å gå på visninger, samtaler med NAV og annet for de som har behov for det.

Mange som deltar i vårt arbeidsorienterte felleskap, mener at de gjennom tilbudet får noe å stå opp til, får jobbe sammen med andre i et sosialt fellesskap, føler seg verdifull og nyttig.

Det sosiale er også viktig, og vi har vårt eget husband «Lasse og de nervøse», og FHS er så mye mer enn dette.

Om dette er noe for deg, eller er nysgjerrig, kan det kanskje være litt skummelt å ta det første skrittet. Kom gjerne sammen med noen, ring oss for omvisning, så skal vi sørge for å ta godt i mot deg!

30. - 31 aug. drar vi til Prekestolhytta, og etter hvert starter vi med sommerprogram som er diverse aktiviteter og utflykter.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no