ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

temakveld om helsebygging i hverdagen


Aktivt liv med kronisk sykdom

Tekst: Lise Mowinkel


Publisert: 11.06.2016

Dødehavstiftelsen arrangerer folkehelsemøte i Rogaland. Med tema som helsefremmende tiltak og veier til aktivt liv med kronisk sykdom, og med kunst og musikk som ramme rundt kvelden, er det stor interesse for arrangementet som finner sted i Sandnes Kulturhus onsdag 15. juni.

Det blir en variert og spennende kveld. Sammen med distriktets medisinske ekspertise, vil internasjonalt anerkjente fagfolk holde foredrag og gi innblikk i ny medisinsk kunnskap og behandlingsmuligheter.

Norge på smertetoppen

I Norge lider om lag 1 millioner mennesker av en eller flere kroniske helseplager. Stadig flere mennesker må leve med sykdommer som ikke lar seg helbrede. Den økende forekomsten av kroniske sykdommer er en av dagens store utfordringer, også globalt.

Forekomsten av muskel- og skjelettlidelser er høyere i Norge enn i mange andre europeiske land, og utgjør en hovedårsak til arbeidsuførhet. Likevel er det mangel på virksomme rehabiliteringstilbud og legene skriver ut stadig mer smertestillende medisiner til pasientene.

Kronisk sykdom – 
flere lidelser samtidig

Pasienter med kronisk sykdom har ofte flere helseutfordringer samtidig. Langvarig sykdom og smerter over tid belaster og «stresser» hele mennesket, det påvirker både tankene våre, hukommelsen og følelseslivet vårt. Immunforsvaret svekkes og det er økt fare for å utvikle ander sykdommer, både kroppslig og psykisk. Kronisk sykdom fører til begrensinger i dagliglivet og på jobb, i familieforhold og sosiale relasjoner. Livskvaliteten forringes og ofte oppleves isolasjon og ensomhet, som igjen er med å forsterke sykdomsrisikoen. Ofte finnes ikke helbredende behandling, og den enkelte må lære å leve med smerter og begrensninger.

Ved kronisk sykdom er det behov for tverrfaglig og helhetlig behandling, som må tilpasses den enkeltes behov. Rask tilgang til rehabiliteringstjenester er viktig for vellykket resultat. Forebygging, behandling og rehabilitering må gå parallelt. Samhandling med fastlegen som viktigste koordinator og pasienten som aktiv deltager i sin egen rehabiliteringsprosess, er avgjørende for å lykkes.

Veier til aktivt liv 
med kronisk sykdom

For mange kronisk syke mennesker er behandlingsopphold ved Dødehavsklinikken blitt et viktig vendepunkt i sykdomsutviklingen - og i livet. Rundt 2000 kronisk syke mennesker har så langt gjennomført rehabilitering med bedret funksjonsnivå og livskvalitet og gode langtidsresultater. Fastlegene henviser i økende antall pasienter til behandling ved Dødehavsklinikken.

Etter mer enn 40 års studier er klimaterapi ved Dødehavet bevist å være en effektiv behandling ved en rekke kroniske lidelser. Ved Dødehavsklinikken kombineres den unike klimaterapien med et tverrfaglig helhetlig rehabiliteringsprogram, som ivaretar den enkeltes kroppslige og psykiske helse, i tillegg til de psykososiale utfordringene. Rehabiliteringstilbudet er basert på vitenskapelig dokumenterte behandlinsgmetoder og tilrettelegges sammen med pasienten. Ved Dødehavsklinikken «bygges helse» med fokus på den enkeltes ressurser og muligheter.

Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon som arbeider for at mennesker til tross for kroniske helseplager, kan leve et aktivt liv med god livskvalitet. I tillegg til medisinsk rehabilitering ved Dødehavsklinikken, er stiftelsens hovedoppgaver helsebyggende arbeid, i form av kunnskapsformidling, utdanning og forskning. Arbeidet har pågått siden 2003.

Helse og livskvalitet er noe som angår oss alle

Vårens helse-event i Sandnes kan vise til et solid faglig innhold med blant annet temaer som helsebygging, sol og vitamin D, hjernen, immunsystemet og tarmens betydning for en god helse. Foredrag ved blant andre professor Johan E. Moan fra Universitetet i Oslo, overlege Dag G. Storla, spesialist på sykdommen ME/-kronisk utmattelsessyndrom og overlege Elisabeth Dramsdahl, Dødehavsklinikken. Fastlege Kjell Harald Horpestad og overlege Sigmund Lende vil holde innlegg og det blir delt pasienterfaringer.

Professor Joan E. Moan, også kjent som «Sol professoren», er i verdenseliten innen vitamin D forskning. Han er seniorforsker ved Institutt for kreftforskning ved Universitetssykehuset i Oslo og professor ved Universitetet i Oslo. Dødehavstiftelsen har et nært samarbeid med professor Moan og hans forskerteam ved Oslo Universitetssykehus. Han vil gi oss innblikk i nyeste forskning hva gjelder sollys og vitamin D betydning for en god helse.

Kjell Pahr-Iversen som er stiftelsens høye beskytter, har donert akvareller. Kunstneren deltar og akvarellene henges opp i foajeen. Kunstnerisk innslag ved musiker og artist fra Bryne, Hilde Selvikvåg.

Varaordfører Pål Morten Borgli står for åpningen, mens Trygve Brekke leder arrangementet.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no