ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Med ønsker om en trygg og ­skade­fri nyttårs­feiring

Tekst: Bente Henriksen, informasjonsrådgiver Rogaland brann og redning IKS

Foto: Colourbox


Publisert: 19.12.2015

Året går mot slutten og om ikke lenge går vi inn i 2016 med full fest og fyrverkeri. Årlig fører bruk av fyrverkeri til bygnings-, skog- og gressbranner. I tillegg trenger mange personer legebehandling som følge av brann– og eksplosjons­skader. Her følger noen råd og regler for bruk av fyrverkeri.

Fyrverkeri er flott, men kan være farlig dersom det ikke håndteres på riktig måte. Fyrverkeri er i realiteten et sprengstoff og må behandles deretter.

Brann- og redningssjefen godtar at det sendes opp fyrverkeri på nyttårsaften i tidsrommet 18:00 - 02:00 under følgende forutsetninger:

• At bruksanvisning for varen følges

• At fyrverkeriet ikke volder skade på personer eller omgivelser

• At avbrenningen ikke finner sted i tett bebyggelse, nær skog eller i andre brannfarlige omgivelser.

Overtredelser av lover og forskrifter som omhandler pyroteknisk vare kan straffes med bøter eller fengsel. Det samme gjelder annen uforsvarlig håndtering og bruk av fyrverkeri, samt all oppskyting av fyrverkeri utenom nyttårsaften mellom kl. 18:00 – 02:00.

Aldersgrense 18 år

Aldersgrensen for kjøp og bruk av fyr­verkeri er 18 år.

- Ikke la barn holde på med fyrverkeri, oppfordrer Arild Olsen, branninspektør og fagansvarlig farlige stoffer i Rogaland brann og redning IKS. Han minner samtidig om at det er 12-års aldersgrense for å bruke de minste stjerneskuddene, og 18-års aldersgrense for å bruke de store. Barn må aldri bruke stjerneskudd uten av voksne passer på at de brukes riktig.

- Store stjerneskudd får en kjernetemperatur på 1000 grader, og kan gjøre stor skade hvis det for eksempel antenner klær laget av syntetiske stoffer, advarer han. Dersom du er i tvil, står aldersgrensen på pakkene.

- Alkohol og fyrverkeri hører heller ikke sammen, understreker Arild Olsen.

Totalforbud i Stavanger sentrum

Det er totalforbud mot bruk av fyrverkeri i Gamle Stavanger, Stavanger sentrum og store deler av Eiganes, Våland og Storhaug. Årsaken er brannfaren i trehusbebyggelsen. Hillevåg til Sandvikveien og øst for Svend Foyns gate, deler av Bekkefaret, Mosvatnet, Eiganes til E39, Vestre platå og Misjonsmarka til Lyngveien på Byhaugen, Kalhammeren til Stemmen og Grasholmen, inngår også i forbudssonen for avbrenning av fyrverkeri.

I tillegg er det totalforbud for oppskyting av fyrverkeri i en sikkerhetssone på 300 meter i omkrets fra godkjente fellesoppskytingsplasser grunnet faren for uønsket antennelse av fellesfyrverkeri og fare for personellet som forestår dette.

Fellesfyrverkeri er godkjent på følgende steder:

Madla bydel - Madlatuå

Tasta bydel/Eiganes - Byhaugen

Storhaug bydel - Varden

Hillevåg bydel - Vålandstårnet

Hinna bydel - Jåttåvågen

Hundvåg bydel - Prixbanen

Randaberg - Bersagelvarden

Salgstid

• Det er kun forhandlere med salgstillatelse fra brannvesenet som har lov til å selge fyrverkeri. Salg av fyrverkeri kan bare skje over disk, i tidsrommet 30.–31.desember, fra klokka 08:00 – 20:00.

• Salg av fyrverkeri utenom lovlig salgstid er ­straffbart.

Husk

• Hold kjæledyr og husdyr inne under opp­skytingen av fyrverkeri.

• Aldersgrense for kjøp og bruk av publikums­fyrverkeri er 18 år.

• Nødraketter og nødbluss skal kun brukes i nød­situasjoner. Det er ikke tillatt å sende opp nød­raketter i forbindelse med feiringen av nyttår.

• Bruk beskyttelsesbriller

Ha en riktig fin og branntrygg nyttårsfeiring!

Fyrverkerireglene 

• Forbered fyrverkeri oppskytingen – husk verneutstyr

• Les bruksanvisningen nøye før bruk

• Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet

• Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte

• Bruk tennstav eller lignende

• Sitt på huk, tenn lunten med strak arm og fjern deg straks lengst mulig unna

• Bøy deg aldri over antent fyrverkeri

• Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk

• Hold god avstand fra oppskytingen

• Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen

• Ta hensyn til andre mennesker og dyr


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no