ANNONSE

Leserbrev

Det gikk som vi fryktet


Jan Løndalen


Publisert: 02.04.2016

Pensjonsreformen er en av de største velferds­reformene siden folke­trygden ble innført i 1967. Arbeidet hadde pågått siden 2001 da regjeringen nedsatte Pensjons­kommisjonen under ledelse av Sigbjørn Johnsen Ap. Endringsforslaget gikk i korthet ut på at alders­pensjonen i folketrygden skulle gjøres fleksibel.

Den skulle gjelde for oss som allerede var pensjonister og for de framtidige pensjonistene. Det ville si at fra 2011, vil pensjonen reguleres ved et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. I praksis ved at man tar lønnsveksten fratrukket 0,75 %. På den måten legaliserer man at det blir større avstand mellom lønnsmottakeren og pensjonisten, for hvert år. På sommeren og høsten 2008 deltok jeg i en underskriftkampanje Pensjonistpartiet hadde mot indekseringen. I flere uker stod vi på Kilden og Amfi Madla. Dessuten hadde jeg flere innlegg i Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis, Haugesund Avis og i flere av de mindre lokalavisene i Rogaland.

Det som forundret meg mest da, var hvor lite dagens pensjonister fulgte med på hva forslag Stortinget kom med. Nesten ingen hadde fått med seg at pensjoner og trygder var foreslått med å underreguleres med 0,75 prosent. Det vi så som det aller verste var om vi kunne få år hvor lønnsøkningen ville være meget moderate. Ingen så ut til å reagere på at det ville skje, vi var jo en oljenasjon, alt vokste jo imot himmelen. 28. mai 2009 vedtok den rødgrønne regjeringens forslaget. I stortinget stemte kun FrP imot forslaget.

Alt i 2016 kom det året vi fryktet. Etter trygdeoppgjøret i fjor varslet regjeringen at pensjonistene ikke skulle bli tapere ved moderate lønnsoppgjør, men Arbeidsminister Anniken Hauglie har ikke tenkt å gjøre endringer i pensjonsreformen som kom i 2011. En pensjon i år på 220 000 kroner er reguleringen i prisveksten på minus 1.400 kroner. De norske pensjonistene som utgjør ca. 830 000 personer må som vanlig bidra mer enn andre ved årets lønnsoppgjør. Pensjonistforbundet og SV reagerer kraftig på løftebruddet fra den nåværende regjeringen, men 28. mai 2009, da den rødgrønne regjeringen vedtok reformen hørte vi ikke en lyd.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no