ANNONSE

HANDEL & SERVICE

rådgivende installatør av ladestasjoner for borettslag og sameie


Rønning tar tak i fremtiden!

Tekst: Rolf Schreiner

Foto: Paulo Pagani


Publisert: 25.06.2016

Rønning Elektro har ladestasjon for både europeiske og asiatiske biltyper – til glede for borettslag/sameie i hele distriktet.


Fakta:

Rønning ­Elektro AS

HVA:

Blant fylkets ledende elektrofirma – tar små og store oppdrag i ­private hjem, i næringsbygg og for det ­offentlige.


AKTUELL MED:

Rønning står frem som innovatør innen el-bil ladestasjoner til borettslag/sameie – det gjelder både faglig kunnskap og produkter.


HVOR:

Selskapet holder til i Zetlitzveien 2, 4017 Stavanger.


KONTAKT SENTRAL:

Telefon: 51 82 80 00

E-post: ronningelektro@ronning-el.no


KONTAKT ELBIL LADER:

Prosjektleder Gunnar Svensen

Mobil: 95 98 32 51

E-post: gunnar.svensen@ronning-el.no


WEB:

www.ronning-el.no

Det er bare å slå fast at el-bilene er kommet for fullt inn i den lokale biltrafikken – og denne utviklingen vil bare forsterkes. På landsbasis er opp mot 50 % av nybilsalget en el-bil eller en hybrid, og stadig flere bilmerker – både i Europa og i Asia – legger om produksjonen til el-bil varianter av samtlige modeller.

Og når bilparken over «hele verden» blir stadig mer elektrisk, vil dette også få stor betydning for borettslagene i Sør-Rogaland. Hvordan møte fremtidens krav til ladestasjoner i parkeringsanleggene? Dette spørsmålet har Rønning Elektro svaret på – i tillegg til de produktene som skal til for å få et funksjonelt ladeanlegg.

Lading av el-bil er en daglig oppgave for stadig flere bilister. Da skal en være klar over at en vanlig stikkontakt ikke er dimensjonert for lading av bil – den tåler ikke så høy belastning over lang tid. Og bare det er brannfarlig i seg selv. De som vil følge ­fornuftige sikkerhetskrav, bør rett og slett glemme husets stikkontakter og få seg en el-bil ladestasjon jo før jo heller.

Ladeanlegget må tilpasses forholdene på stedet

Det er mange ting å tenke på før et borettslag eller sameie går til anskaffelse av ladeanlegg.

Med faste plasser i eksister­ende borettslag og langt mellom plassene som skal installere ladestasjon, bør man tenke litt på fremtidig behov. Da kan det være lurt å og legge opp kabler og fordelings­skap til flere grupper, slik at når nye el-biler og hybrider kommer i garasjen, er installasjonen allerede forberedt til å koble på nye stasjoner.

Det er også mulig å dele den strømmen man har ­tilgjengelig, på en smart måte: Hvis noen ladestasjoner står ledige, kan de andre ladestasjonene få tildelt mer effekt, slik at ladingen der går raskere.

I store eksisterende garasje­anlegg med begrenset tilgang til strøm kan det lønne seg å opprette et eget ladeanlegg med en egen hoved­strømtavle.

Ta kontakt med 
Rønning Elektro

Det er mye som må tas hensyn til når det skal settes opp lade­stasjoner som hele borettslaget/sameiet kan ha glede av. Det er snakk om å skape en infra­struktur der garasjeanlegg og strømkilder er lagt opp så rasjonelt og fornuftig som mulig – et område Rønning Elektro nå har satt seg grundig inn i. Det er viktig at borettslag/sameier investerer i en løsning som er fremtidsrettet, og her har Rønning alle de gode rådene.

Det er også viktig å ha ­fokus på sikkerhet – ikke minst brannsikkerhet. Rønning ­Elektro kan gjennom sin ekspertise ­bidra til at brannvesenet effektivt kan ­håndtere branntilløp i parkerings­anlegg.

Boligen eller leiligheten får en verdiøkning og blir lettere å selge om sameiet/borettslaget får ­installert ladeanlegg.

Rønning har også forslag til betalingsløsninger når borettslag/sameie vurderer å investere i ladeanlegg. Snakk med Rønning jo før, jo heller.

Rønning – en bauta i den lokale elektrobransjen

Nå i 2016 er Rønning Elektro 80 år. Selskapet har med jevn vekst bygget seg opp til å bli en av de største elektro-entreprenørene i landet. Det har skjedd ikke bare ved å følge den teknologiske utviklingen – men ved å være i forkant og være på hugget etter nye løsninger. ­Dermed har ­Rønning både tillit og pondus overfor sine kunder, og et renommé det er grunn til å være stolt av.

Rønnings egne biler har i en generasjon preget by­bildet med sitt kjente slagord: Keep on running!

Alt tyder på at 80-åringen fortsatt er på full fart fremover...


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no