ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

LNT stiller opp når det trengs

Tekst: Sofie Korshavn Moen

Foto: Colourbox


Publisert: 25.06.2016

I Norge lever mange mennesker med nyre og leverskader, mange har heldigvis fått nye organer. å leve med disse sykdommene kan være traumatisk og man trenger å få støtte og råd etter å ha gjennomgått sykdom og operasjon.

 

 

Hvem er LNT?

Lnt er en forkortelse for, Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte. Sistnevnte er beregnet for både nyre og levertransplanterte. LNT Rogaland består per i dag av 310 medlemmer, styre og faglig koordinator. Foreningens mål er å ivareta nyre/dialysepasienter og organtransplantertes interesser, formidle informasjon og rådgivning, og å være tilstede for dem som trenger det.

 

Hva gjør foreningen?

LNT gjør mye godt arbeid her i Rogaland. Foreningen gjør alt fra å skaffe lesestoff til sykehusavdelingene til å ivareta pasienters rettslige og helsemessige interesser samt en aktiv besøkstjeneste.

Dagny Danielsen, kontaktperson for LNT, forteller at de som driver besøkstjenesten her i Rogaland er en gruppe som alle er autorisert fagpersonell og har underskrevet taushetsløfte.

– Besøkstjenesten er en samtalepartner og har som mål å gi hjelp, støtte og veilede for pasientgruppen og det er pasienten eller pårørende som bestemmer innhold i samtalen. Besøkstjenesten stiller også opp som telefonkontakt ved behov for deg som pasient eller pårørende. De benytter egne rom på sykehuset for private og fortrolige samtaler, sier Dagny.

Foreningen vil være en ressurs for erfaringsutveksling for å kunne gi hjelp og støtte til pasienter og pårørende. Pasientene skal kunne ta opp alle spørsmål som måtte dukke opp for den enkelte.

– Vi stiller opp på Dialyse avdelingen på SUS med personell og servering, og tar en prat med pasientene. Vi stiller med stands under Donor Dagen og deltar på læringsmestringssenteret på SUS for å lære mer, sier Dagny.

Danielsen forteller videre at foreningen arrangerer julebord og Norgesturer hvert år, og utenlandsturer annen hvert år. I år skal de på tur til Voss og Bergen i August. Hun forteller også at de møter med representant på Dialysens dag som er temarelatert til pasientens situasjon. LNT har også et eget magasin som gis ut, LNT-nytt, hvor medlemmene får både lesestoff god kontakt gjennom magasinet.

LNT kan treffes i dialyseavdelingens lokaler ved SUS og Haugesund sykehus. Liste over besøkernes telefonnummer henger på tavlen ved dialyseavdelingene.

Dialyseavdeling 3C på SUS, telefonnummer: 51518793

Dialyseavdeling Haugesund sykehus, telefonnummer: 52732000


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no