ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Spreke ben – sprek hjerne

Tekst: Merethe Kvam

Foto: Colourbox


Publisert: 25.06.2016

Eldre kvinner med god beinstyrke har større sannsynlighet for god hjernehelse.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet ­Gerontology1.

Forskerne skriver i innledningen til artikkelen at det finnes mange observasjonsstudier som har vist at fysisk aktivitet kan ha en beskyttende effekt på kognitiv aldring, men få overbevisende intervensjonsstudier der man sammenligner effekten av to ulike regimer.

Målet med studien var å undersøke om muskelstyrke kunne forutsi kognitiv endring hos friske eldre i befolkningen over en ti-års periode, hvordan dette virker ved siden av andre risikofaktorer for kognitiv aldring, og om en slik effekt kunne forklares ut fra andre forhold.

Bevarte kognitive evner bedre

Forskerne hadde undersøkt mer enn 150 tvillingpar som de fulgte gjennom ti år. Alle var kvinner og i alderen 43-73 år ved studiens start.

Styrken i bena ble målt i begynnelsen av studien ved hjelp av et tilpasset treningsapparat som målte både hastighet og styrke i øvelsen. Kognitive evner ble målt ved hjelp av et dataprogram som testet minne og evne til mental bearbeiding.

Forfatterne fant at tvillingen som var sterkere i beina ved starten av studien, bevarte sine kognitive evner bedre, og hadde færre endringer i hjernen forbundet med aldring ved studiens slutt ti år senere. Funnene vedvarte også etter at det ble justert for kjente risikofaktorer for demens. Forfatterne konkluderer videre med at intervensjoner som har som mål å forbedre benstyrke på lang sikt, kan bidra til å nå generelle mål om sunn, kognitiv aldring.

Forfatterne understreker at det er behov for flere studier før man kan gjøre noen sikre konklusjoner.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no