ANNONSE

MOTOR

Vi kjører saktere enn før

Tekst: Morten Abrahamsen


Publisert: 25.06.2016

KONTROLLER: Fartskontroller og prikkbelastning har en preventiv effekt. 
FOTO: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix


Snittfarten på norske veier synker, og færre råkjører.

En analyse gjort av Transport­økonomisk institutt (TØI), gjengitt i Vegnett, viser at vi i snitt kjører saktere nå enn tidligere.

– Fartsnivået på norske veier med fartsgrense 80 km/t har gått ned med cirka 1 km/t i løpet av de siste fem år, skriver TØI.

De mener det delvis kan forklares med at det er blitt flere eldre førere, og at de i snitt kjører saktere enn yngre førere.

Analysen bygger på et tredelt prosjekt det TØI har brukt data fra Statens vegvesens telle­punkter, fartsmålinger koblet til etterfølgende intervju med førere og data fra Motorvognregisteret om bil og eier, i tillegg det de kaller «beregning av eldre føreres andel av trafikkarbeid, basert på reisevaneundersøkelsene i 2008 og 2014.»

Lavere fart er lik færre døde

– Nedgangen er særlig stor der hastigheten i utgangspunktet var høy. Det vil si at det er de som kjørte veldig mye for fort, som nå kjører saktere. På det meste har andelen som kjørte fortere enn 80 km/t, sunket fra 29 til 12 prosent. Ellers ser vi at det er størst reduksjon i tidsrom med liten trafikk når du kan bestemme farten sjøl, sier forsker Arild ­Ragnøy i Statens vegvesen, til Vegnett.

Her trekkes det også fram andre faktorer: At det kjøres mer på dagtid og ukedager enn før, og mindre i helgene. At dagens unge bilister er blitt mer forsiktige og ansvarsbevisste, i tillegg til at politiet har økt antallet fartskontroller og prikksystemet er innført.

Vegnett skriver at forskning på sammenhengen mellom fart og ulykker viser at en økning i hastighet på 10 prosent gjør at personskadeulykker stiger med cirka 20 prosent og antall drepte med rundt 50 prosent.

En fartssenkning på 10 prosent gjør at antallet personskade­ulykker går ned med rundt 20 prosent og antall drepte med cirka 40 prosent.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no