ANNONSE

SPORT & FRITID

Øykja­fjellet

Tekst og foto: Sverre Ramdahl Ranum

Kilde: «Fotturer i Rogaland», Dreyer Bok


Publisert: 25.06.2016

Det går merket rute til Øykjafjellet (hest) fra Alsvik og Noredalen.

Fra Noredalen Bygdahus starter merket rute først langs kanten av dyrket mark nedover mot traktorveien, så traktorvei gjennom kulturlandskap med masse stein i forskjellige størrelser og husdyr på beite. Inne ved Norlandstjørna passerer en stien opp langs sørsiden av fjellet. Den beste stien går opp på vestsiden av fjellet, så det kan være greit å komme ned på sørsiden. På andre siden av Norlands­tjørna reiser Skrussfjellet seg, og i nordenden ligger Høgås. Traktorveien følges forbi tjørna og opp bakken mellom Høgås og Øykjafjellet. Fra stidelet går stien bort til fjellet, og oppstigningen begynner. Det går stort sett bratt oppover med enkelte jevne partier som kan være fuktige. Utsikten over Lutsivassdraget blir bedre jo høyere opp en kommer. Når en tror en endelig er oppe, ligger toppen litt lengre innpå fjellet. Varden på det 372 meter høye Øykjafjellet ser mer ut som en steinhaug enn en varde. Fra toppen av ­Øykja­fjellet er det et fantastisk flott panorama over Lutsi- og Ims- vassdraget med flere kjente fjell i Sandnes kommune omkring. Motsatt vei ser en dyrket mark, skog og fjell med enkelte vann i Sandnes kommune. Over den sørligste delen av Sandnes by ser en langt utover havet. Tilbake ved stidelet på fortoppen følger en skiltet mot Noredalen. Stien går gjennom lyng før gresset tar over når det begynner å gå nedover. Utsikten over Noredalen kan en beundre langs stien. Det går bratt ned til skaret før Novafjell med Toska­tjørna borte til venstre. Fra skaret er det fuktig, kronglete og bratt ned mellom bjørk og einer til stidelet ved Norlands­tjørna. Tilbake til Noredalen Bygdahus går en samme vei som tidligere.

Hvordan komme dit:

E-39 til Sandnes, og etter broen følger en E-13 mot ­Røldal til rundkjøringen ved Hana. Til høyre i rundkjøringen skiltet Sviland og følg Noredalsveien Fv-316 til skiltet Noredalen Bygdahus. Stor, opparbeidet parkeringsplass.

Totalt: ca. 4,5 km og tar ca. 2 timer.

Vanskelighetsgrad 3 støvler.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no