ANNONSE

Leserbrev

Ofte skatt på leieinntekter

Distriktsleder Rødder i Huseiernes Landsforbund sør RogalandPublisert: 13.08.2016

Mange som leier ut egen bolig tror at leieinntekten er skattefri, men det er ikke alltid tilfelle.

I utgangspunktet må du betale skatt av denne inntekten. Leie­inntekt er bare skattefri dersom utleier selv bor i minst halv­parten av boligen regnet etter utleieverdi, eller dersom leieinntekten ikke overstiger 20 000 kroner i løpet av inntektsåret. Så lenge du ikke bor i leiligheten selv, og leien er høyere enn dette beløpet, er leieinntekten i utgangspunktet skattepliktig.

Ikke skatt på alt

Det er imidlertid ikke hele leieinntekten som er skattepliktig, men summen du har igjen etter at enkelte utgifter er trukket fra. Denne summen kalles nettoresultatet, og 27 % av dette skal ­betales i skatt.

– Du kan eksempelvis trekke fra kommunale avgifter til vann, kloakk og renovasjon, forsikringskostnader, eiendomsskatt og kostnader i forbindelse med annonsering og visning. Hvis strøm, oppvarming og renhold er inkludert i husleien kan du også trekke fra dette, forteller Frode Rødder. Dersom du leier ut for en kortere periode enn tre år, og du selv skal ta boligen i bruk igjen ved endt leieperiode, kan du også få et standardfradrag for slitasje på eventuelt innbo, fastsatt til 15 prosent av brutto leieinntekt.

Påkostningsarbeider eller vedlikehold?

Vedlikeholdskostnader som påløper mens man leier ut, kan trekkes fra brutto leieinntekt. Her må du være oppmerksom på to ting. For det første skiller man påkostningsarbeider fra vedlikehold. Vedlikehold er typisk reparasjon som bringer leilig­heten i den stand den var som ny, mens påkostning bringer leiligheten i en bedre stand enn den tidligere har vært. Påkostning er ikke fradrags­berettiget, men kan trekkes fra den dagen du eventuelt selger leiligheten med skatte­pliktig gevinst. For det andre vil du ikke kunne trekke fra hele vedlikeholdskostnaden hvis den overstiger 10 000 kroner, dersom du selv har bodd i leiligheten de siste årene. Den overskytende delen av vedlikeholdskostnaden vil da bli redusert med et beløp som er avhengig av hvor lenge du selv har bodd i boligen.

Ikke renter og avdrag

– Renter og avdrag på lån kan du ikke trekke fra leie­inntekten. Skjema for rapportering av skatte­pliktige leieinntekter, som du leverer sammen med selvangivelsen, finner du på Skatte­etatens nettsider.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no