ANNONSE

Leserbrev

SOS-chat – krisetjeneste over internett

Tekst: Signe Bøe Trodahl, 
daglig leder Kirkens SOS i Rogaland


Publisert: 13.08.2016

Høsten 2010 åpnet Kirkens SOS for mulig­heten til å chatte via internett. SOS-chat ble startet i det små, og var kun åpen én kveld i uka. I dag har vi åpent mandag-fredag kveld, i tillegg til noen timer på lørdag ettermiddag. Mange har tatt kontakt disse 6 årene, og vissheten om at dette er en tjeneste det er behov for har bare blitt styrket.

Kirkens SOS

Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste på telefon og internett som bemannes av 1000 frivillige medarbeidere. Døgnet rundt, hele året – det er alltid noen tilgjengelig for samtale på Kirkens SOS. Det er et lavterskeltilbud der du som innringer eller innskriver får være anonym, hvor samtalen er umiddelbar og uforpliktende.

Mange med selvmordstanker

Omkring 60% av de spurte på chat sier at de har tanker om at de ikke orker leve lenger. Andre temaer i samtalene er psykiske lidelser, relasjonsspørsmål, ensomhet, selvskading, seksuelle overgrep, sorg og tap. Det høye tallet for selvmord som tema i samtalene reflekterer ikke nødvendigvis selvmordsadferd, men inkluderer alle typer selvmordstanker. Noen forteller at de tidligere har hatt slike tanker. Samtalene på SOS-chat er alvorlige. Det er vonde tanker, følelser og hendelser som blir beskrevet. Uten at det er direkte satt ord på, er mange av samtalene preget av skam og stor mangel på egenkjærlighet. Vi tror at dette er noe av bakgrunnen for at innskriverne ikke har klart å snakke om dette. SOS-chat er et lavterskel tilbud som åpner for å snakke om de vonde følelsene. At du kan være anonym betyr mye i denne sammenhengen.

Det hjelper å snakke 
med noen

Det er tidvis fortvilende å kjenne på hvor lite vi kan få gjort i det korte møte vi tilbyr. Samtidig så tenker vi stort om hva det kan bety. For om vi skal tro på innskriverne, så er det å bli møtt og trodd på noe som bidrar til at de kan tørre å snakke med noen rundt seg – det være seg en helsesøster eller en lege. For det er liten tvil om at mange av våre innskrivere trenger langt mer hjelp enn det vi kan gi. Men vi kan gi dem støtten til å faktisk få den – eller til å holde ut ventetiden.

Hvem chatter med 
Kirkens SOS?

En betydelig andel av dem som kontakter oss kjenner vi verken kjønn eller alder til. Men av dem vi vet, så er hovedvekten jenter mellom 13 og 19 år, og av dem vi vet kjønnet på er det ca. 80 % jenter.

Innskriverne til SOS-chat trenger en samtalepartner de stoler på. Noen som tror på historien deres og tar dem på alvor. Noen som for en liten stund kan gjøre at de kjenner seg sett og hørt.

«Sykt digg å snakke med en voksen som spør om hva jeg tenker og ikke bare sier at jeg må gjøre sånn og sånn og sånn. Og selv om det er teit at vi må vente så lenge i kø, så er det verdt det, for du har tid til å snakke når vi kommer gjennom. Det er ikke noen steder tror jeg som har tid til å bare prate om ting lenger unnentatt soschatte.»

Kirkens SOS starter nytt kurs for frivillige på telefon og chat.

Kursstart: 
Onsdag 28.september

Sted: Hillevåg 
(ta kontakt for adresse)

Kontakt: 
rogaland@kirkens-sos.no

Tlf: 51 88 45 15/ 971 70 995

«Jeg hadde ikke klart å si det til noen jeg, dersom jeg måtte bruke ­stemmen min. Men når jeg kan ­skrive, og du kan spørre – da går det, litt etter litt.»
(tilbakemelding fra innskriver)


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no