ANNONSE

SAMFUNN

student og på jakt etter ny bolig? 


Ikke glem brann­sikkerheten!

Tekst: Bente Henriksen, informasjons­rådgiver Rogaland brann og redning IKS.

Kilder: www.sikkerhverdag.no, 
www.rogbr.no, www.brannvernforeningen.noPublisert: 13.08.2016

Representanter fra Rogaland brann og redning IKS står stadig på stand for å informere publikum om brannsikkerhet. Her er branninspektør Rønnaug Holterman i Rogaland brann og redning IKS på stand under fjorårets studentkampanje ved studiestart på Universitetet i Stavanger.


Et nytt studieår står for døren, og mange studenter er i disse dager på jakt etter ny bolig. Vår oppfordring er: Ikke gå på kompromiss med egen brannsikkerhet når du velger bosted!

Skal du leie bolig? Før du signerer leiekontrakten bør du sjekke at utleier tar brannsikkerheten på alvor. Huseier er ansvarlig for at sikkerhetsutstyret er på plass, men det er leietakeren selv som må passe på at røykvarsler og brannslokkingsutstyr virker.

Den som eier boligen har ansvaret for å oppfylle kravene til brannsikkerhet.

Disse kravene er:

Rømningsveier

Boligen må ha nok rømningsveier. Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg. Som leietaker må du sørge for å holde rømningsveiene frie. For eksempel må du ikke lagre møbler og pappesker foran døren til baktrappen hvis denne er en rømningsvei.

Fungerende røykvarsler redder liv

Nye krav i Forskrift om brannforebygging fastsetter at det skal være minst en røykvarsler i hver etasje i en bolig, som skal dekke områdene kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Det vil derfor gjerne være behov for mer enn en røykvarsler i hver etasje. Den som eier boligen har ansvar for at dette er på plass. Den som leier har ansvar for å teste røykvarsleren. Husk også å bytte batteri en gang i året.

Flere leietakere i samme bolig? Sjekk at alle i boligen kan høre røykvarsleren med alle dørene igjen. Brannvesenet anbefaler seriekoblede røykvarslere. Piper røykvarsleren en plass, vil den med seriekobling samtidig pipe i resten av huset.

– Ved tidlig røykvarsling øker sannsynligheten for å overleve brann betraktelig, fordi det ofte er brannrøyken som tar livet av personer, sier branninspektør Geir Thorkelsen i Rogaland brann og redning IKS.

– En røykvarsler er ingen stor utgift, men den kan bidra til å redde liv. Selv om det er satt et minimumskrav til røykvarsler, er det viktig å ikke glemme soverom. På soverom i dag er det ofte mye elektrisk utstyr som sviver og går hele døgnet. Skulle det begynne å brenne på soverom mens du ligger og sover, er det viktig å få tidlig varsling. Røykvarsleren utenfor soverommet vil kanskje ikke være nok, mener han.

Slokkeutstyr må vedlikeholdes

I likhet med kravet om fungerende røykvarsler skal alle boliger også ha fungerende slokkeutstyr i form av husbrannslange eller brannslokkeapparat med skum eller pulver.

Slokkeutstyr må vedlikeholdes slik at det virker og alltid er klart til bruk. Du som leier må sørge for jevnlig sjekk av apparatet. Eieren av boligen skal sørge for at slokkeutstyret blir kontrollert av kvalifiserte fagfolk. Hvis du oppdager feil eller mangler ved utstyret, må du melde fra til boligeier.

Godkjent for utleie

Hvis boligen som leies ut er en egen utleiedel skal den være godkjent for utleie. Hvis det bare er rom i boligen som leies ut trenger utleier ikke en slik godkjenning.

Boligeier har ansvar for:

• At boligen har nok rømningsveier

• At det finnes minst én røykvarsler og slokkeutstyr (husbrannslange eller brannslokningsapparat) i boligen.

Leietakeren har ansvaret for:

• Å teste røykvarsler og bytte ­batteri

• Å kontrollere slokkeutstyret jevnlig

• Å melde fra til utleier ved feil og mangler


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no