ANNONSE

SAMFUNN

Sandneser åpnet barneby i Malawi

Tekst: Pål Larsen

Foto: Bjørn-Owe HolmbergPublisert: 27.08.2016

Under åpningsseremonien var både barn, omsorgspersoner og ­representanter fra lokalmiljøet i Ngabu til stede. 


Ove Gloppen fra Sandnes var med da 120 barn fikk et nytt og trygt hjem i et av verdens fattigste land.

Lørdag 13. august åpnet SOS-barnebyer en ny barneby i Ngabu, Malawi, den fjerde i landet. Barnebyen er i sin helhet finansiert av Odd Fellow Ordenen i Norge, og sammen med flere av ordenens medlemmer fikk Ove Gloppen være med på innvielsen. Besøket bød på mange sterke inntrykk.

– Det som gjorde størst inntrykk var alle smilene, til tross for fattigdommen, sier Gloppen.

Myndighetene mangler oversikt

I Malawi lever svært mange barn uten tilstrekkelig omsorg, og SOS-barnebyers prosjekter er redningen for noen av dem når myndighetene ikke evner å hjelpe de barna som trenger det mest. En rapport utgitt av SOS-barnebyer i juni avdekker at ingen har oversikt på verdensbasis over barn uten foreldreomsorg. Det mangler tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og sørge for beskyttelse og omsorg til barn som er alene. Tall fra Malawi i 2013 viser at kun 2 prosent av barnepopulasjonen har fødselsattest, noe som gjør arbeidet for å bedre barnas situasjon ekstra vanskelig.

– Noe av det viktigste disse barna trenger er kjærlighet og håp, og det kan de få via hjelpen fra SOS-barnebyer, sier Gloppen. – Regjeringen må også følge sine program for bedring av foreldre og barns livsvilkår.

Malawi trues av tørke og flom

Malawi regnes som et av verdens fattigste og minst utviklede land, og Chikwawa-distriktet sør i landet hvor Ngabu ligger, er et av de fattigste distriktene i Malawi. Over halvparten av landets befolkning på 17 millioner mennesker lever under fattigdomsgrensen, og 90 prosent av befolkningen lever av å dyrke jorda. De siste to årene har Malawi blitt rammet av både ekstrem tørke og store flommer, og befolkningen opplever nå den største matmangelen i landets historie. Den nye barnebyen vil bidra til utvikling av lokalsamfunnet i Ngabu. Den er også en viktig realisering av Odd Fellow Ordenens budord om å oppdra de foreldreløse og hjelpe de trengende.

– Det er et flott anlegg som er integrert i nærmiljøet, noe som vil styrke muligheten for hjelpeprogrammer utenfor anlegget. Vi kunne knapt gjort dette på en bedre måte, sier Gloppen.

Får uvurderlig betydning

Barnebyen i Ngabu består av 15 familiehus med kapasitet for 120 barn, barnehage for 90 barn og grunnskole for 320 barn, og både lekeområdet og vannpumpen i barnebyen er tilgjengelig for alle i lokalmiljøet. SOS-barnebyer har også etablert et familieprogram i Ngabu gjennom Norad. Barnebyen og familieprogrammet vil få uvurderlig betydning for nesten 500 familier i Ngabu – mange av dem i en så kritisk situasjon at de trenger umiddelbar hjelp til å ta vare på barna sine og dekke primærbehov som mat og helseoppfølging. Under åpningsseremonien var både barn, omsorgspersoner og representanter fra lokalmiljøet i Ngabu til stede.

– Vi er svært takknemlige for støtten fra Odd Fellow Ordenen. Den løfter barn ut av fattigdom og gir dem en trygg oppvekst i en familie. Det legger et godt grunnlag for videre utvikling, sier generalsekretær i SOS-barnebyer, Svein Grønnern.

Noen fakta om Malawi:

• 17 millioner innbyggere.

• 72 % av befolkningen lever i ekstrem fattigdom (under 1,90 USD om dagen).

• Forventet levealder er 55 år.

• Malawi har en av de høyeste hiv/aids-ratene i verden.

• 1,3 million barn er foreldreløse, 59 % av dem på grunn av aids.

• Mindre enn 1 % av foreldre­løse barn går på skole.

Kilde: UNDP, Unicef


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no