ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

rusforebygging i arbeidslivet


Stor interesse for nettverk innen arbeidsliv og rus

Tekst: Berit Glittenberg


Publisert: 27.08.2016

Gode samtaler og bruk av spennende metodikk i nettverket.


Kompetansesenter rus Stavanger og Rogaland A-senter har siden 2006 invitert arbeidslivet i Rogaland til deltakelse i arbeidsliv og rus nettverk.

Alor nettverk er et faglig og praktisk rettet nettverk for alle som jobber med problemstillinger knyttet til rus og arbeidsliv. Ideen med nettverket er at deltakerne skal gjøre hverandre gode, og få inspirasjon og tips de kan ta med seg tilbake til bedriften.

«Målsettingen for nettverket vårt er å være en møteplass hvor erfaringer fra arbeid med arbeidsliv og rus i bedriftene løftes frem og deles», sier Ingunn K. Svendsen, spesialrådgiver v/ Kompetansesenter rus Stavanger.

Alor nettverk har deltakere fra både privat og offentlig virksomhet, og er en arena hvor ansatte som kommer i kontakt med rusproblemer i arbeidslivet kan inspireres og utveksle erfaringer. Dette gjelder ledere, bedriftshelsetjeneste, Akan-kontakter, HMS personell, ansatte i personalavdelinger, verneombud eller kollegaer med erfaringer fra arbeidsliv og rus.

«Flere nettverksdeltakere sier at noe av det mest verdifulle med nettverket er å høre om andres erfaringer og historier», sier Svendsen

Mange av de som jobber med rusproblematikk i arbeidslivet har i utgangspunktet begrenset med kompetanse om rusmidler og om ulike behandlingstilbud. Her møte de fagfolk som har førstehåndskunnskap om disse tingene, og som er tilgjengelig for spørsmål og diskusjoner.

«alor er av stor betydning for vårt fokus og arbeid innen området « sier Tormod Gilje, Akan- koordinator i Avinor som har deltatt i alor nettverket i Rogaland i nærmere 10 år. Han har ved flere anledninger innledet og delt erfaringer fra Avinors praksis. Avinor er en av flere store bedrifter som deltar i alor og har jobbet systematisk over år for å få bevissthet hos ledere og ansatte om bedriftens rusmiddelpolitikk.

«Vi har god erfaring med å invitere nettverkets egne deltakere til å dele sine erfaringer - også i plenum, og det har utviklet seg en kultur der det er attraktivt å bidra. Som arrangør og tilrettelegger er vi opptatt av å anvende metodikk for å skape engasjement og eierskap» sier Tor Borge, Åsa Sjøgren og Ingunn K Svendsen.

«Tilbudene på kurs innen området arbeidsliv og rus er mange, men denne tilnærming ser ut til å ha truffet en målgruppe som ønsker noe annet enn hva tradisjonelle kurs kan gi. Antallet deltakere ved samlingene har hele tiden vært gradvis økende ved vårt lokale nettverk her i Rogaland» sier iniativtaker og spesialrådgiver Ingunn K. Svendsen

Nettverksmøte arrangeres to ganger i året til selvkostpris for at flest mulig skal ha anledning å delta. Kommende alor nettverk er på Sola strand hotell den 29.09.2016. Ønsker du eller bedriften din å delta, gå inn på: www.korus-stavanger.no eller ta kontakt på tlf 51729063/90935662

Fakta om Alor

Med bakgrunn i et svært uttalt behov for tidlig intervensjon og rusforebygging ved arbeidsplassene utviklet i 2006 Kompetansesenter rus (KoRus) ved Rogaland A-senter en modell for nettverk innen arbeidsliv og rus, kalt alor nettverk. Alor er en forkortelse for arbeidsliv og rus.

Det første nettverket kom i gang i Rogaland i 2006. I dag, 10 år etter etableringen av det første nettverket, deltar hundrevis av private og offentlige bedrifter årlig ved samlinger i et av de mange alor nettverkene i Norge. Så langt finnes det 8 slike nettverk, men det er en gradvis økning i nyetablerte nettverk hele tiden. Hvert nettverk har to samlinger årlig. Ved å lage regionale nettverk gjør man det lettere og rimeligere for deltakerne, noe som har ført til at nettverket har blitt svært populært.

Etter etablering av alor nettverk i Rogaland har det «spist på seg» og regionale alor nettverk tilbys nå i Haugesund, Stavanger, Ålesund, Kristiansund, Trondheim, Molde, Oslo, Kristiansand, Tønsberg, og Verdal/Stjørdal. For mer info om alor ; www.alor.no


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no