ANNONSE

Min mening

Min mening av Svein Kåre Edland, tidligere redaktør i Lokalavisen


Bunnen er nådd – ­Finanstilsynet roter det til

De siste to årene har vi på nytt blitt minnet om at intet tre vokser rett inn i himmelen. Vår region har fått kjenne oljeprisens dramatiske fall. Mange har mistet jobben. Noen har gått kraftig ned i lønn. For første gang på lenge har vi hatt en situasjon i regionen hvor husselgere har opplevd å selge med tap. Det svir å selge med tap. Det svir å ikke få solgt. Det svir å miste jobben. Når krybben er tom bites hestene, er et gammelt ordtak som fremdeles gjelder. Mange familier har fungert greit når ting går litt på skinner. Men når lønnen reduseres eller uteblir, blir hverdagen annerledes. Da kommer andre konflikter frem, og alt blir bare verre. Men snart blir det litt bedre. I alle fall blir det ikke mye verre. Alt tyder på at det er på vei til å snu.

De små tegnene

Det er farlig å tro at plutselig er vi tilbake til gamle høyder. Det kommer ikke til å skje. Dette vil ta lang tid, men du ser tegn overalt som peker i en annen retning. Arbeidsledigheten ser ikke ut til å øke lenger. Stadig flere bedrifter ansetter igjen. De neste årene er det mange store anleggsprosjekter i vår region som vil generere mange arbeidsplasser. Oljeselskapene har kuttet kostnader, og plutselig er det lønnsomt med en oljepris på 40 dollar. Mens det bare for noen måneder siden var nødvendig med 100 dollar per fat. Høres ut som en fantasihistorie, men er faktisk fra virkeligheten i dagens olje-Norge. Boligmarkedet er kanskje det klareste signalet. Antall boliger til salgs er blitt redusert. Det er flere på visning. Noen ganger er det flere budgivere. Utbyggere jeg snakker med får stadig nye salg av nye boliger. Pilene peker oppover. Nå gjelder det bare at ikke politikerne på Stortinget roter det til.

Finanstilsynets forslag

Oslo-prisene på boliger har økt kraftig. Det dreier seg stort sett om at det innenfor bomringen sentralt i Oslo er for lite boliger, og for mange som ønsker disse boligene med kort vei til sentrum. Finanstilsynet foreslår derfor en innstramming på bankenes muligheter for å låne ut penger. Du skal ha mer egenkapital, det skal begrenses i forhold til inntekt, låner du utover 60 %, må du betale avdrag, og det skal ikke lenger være noe skjønn fra bankens side i det hele tatt. Og dette skal ikke bare være for Oslo, men for hele landet. For et katastrofalt forslag. Dette vil bety at det stort sett bare vil være gamle, rike mennesker som eier boliger i Norges mest sentrale strøk.

De unge blir stengt ute av boligmarkedet, og blir tvunget til å leie. Eller enda verre. De blir presset til å ta kortsiktige lån til renter som er ”umoralske”. Så hva har vi oppnådd da? Dette gagner bare de som har mest, og vil være en ulykke for alle andre.

Hva nå?

Hvis denne innskjerpingen blir vedtatt, vil jeg råde alle som ser etter investeringer, til å kjøpe aksjer i selskaper som driver med utlån uten sikkerhet. De vil få en boom av nye kunder med både inntekt og jobb, men som mangler egen­kapital til kjøp av bolig. Fram til da må alle som kjenner politikere aktivt bidra til å fortelle om hvor skadelig dette blir, og gjøre alt som er mulig for å stoppe dette galskaps vedtaket. I en tid hvor pilene begynner å gå rett vei for vår region, er dette det siste vi trenger. La bankene få lov til å bestemme hvilke kunder som skal få lån. Dette er et fagarbeid som bankene kan bedre enn politikere og godt voksne byråkrater fra Finanstilsynet. Lykke til.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no