ANNONSE

HUS & HAGE

«Gullgruve» å bygge ny bolig i hagen

Tekst: Svein Kåre Edland


Publisert: 14.09.2016

Fakta:

Blink Hus BT Stavanger

(del av konsernet 
bjerkreim trelast)


Hva:

Byggefirma


Aktuell med: 

Ønsker å komme i kontakt med ­personer som eier enebolig med stor tomt.


Kontakt:

Sentralbord tlf 51 56 52 00, 
Kjell Gunnar Wolden tlf 909 11 008 
eller Rune Gåsland 950 45 145 


Hvor: 

Marieroveien 21 A, Stavanger


Web:

www.blink-hus.no
www.bjerkreim-trelast.no

Du har gjerne tenkt tanken? Hagen er stor og byr kanskje på muligheter? Her har du en oppskrift på en enklere hverdag, og et økonomisk smart valg.

– Mange eier eldre eneboliger som kan være rene gull­gruven, sier Kjell Gunnar Wolden i Blink Hus BT Stavanger. Han er prosjektleder i byggefirmaet som ønsker å vise Rogalendinger hvilke muligheter som finnes. Mange eier eldre boliger med stor tomt, og dette representerer store verdier. Vår oppgave blir å hjelpe til med selve papirarbeidet og sørge for at kunden får et nytt hus tilpasset den enkeltes behov. I tillegg ønsker vi å gi råd hvordan det blir mest lønnsomt for den enkelte. Det er mange feller å gå i. Derfor kan det være smart å få hjelp fra en profesjonell aktør, med lang erfaring med tomter og husbygging.

Et enklere liv

– Det kan være mange forskjellige grunner til at en vurderer denne muligheten, forteller Wolden til Lokalavisen. – Jo eldre en blir, til mer opptatt er en av å unngå mye vedlikeholdsarbeid og kostbare utbedringer. Nordmenn reiser som aldri før, og da gjelder det å ikke ha mye som en trenger å gjøre hjemme. I tillegg er det svært vanlig at de som har hytter, ønsker å bruke mer av tiden på hytta. En stadig større andel av de godt voksne ønsker å flytte i leilighet, og da kan det å bygge et nytt hus i ­hagen med alt på ett gulv være en svært god løsning. Gjerne som en mellomstasjon før leilig­het. Da kan du bygge rimelig på egen tomt, og selge den gamle boligen skattefritt. En stor del av vår produksjon nå er fortettings­saker i forskjellige kommuner. Vi gjør hele jobben fra tegning til nøkkelferdig bolig.

Tjene penger – 
skattevindu nå

– Det blir heller ikke feil om du rett og slett utnytter situasjonen til å tjene penger, mener Kjell Gunnar Wolden, som har lang erfaring innen bygge bransjen. – Boligen eller området du eier kan utvikles og realiseres med en svært hyggelig fortjeneste. Prisene er fremdeles gode i hele regionen, og selv eiendommer på Jæren er svært interessante med tanke på å utnytte tomten på en bedre måte. Hvis du har solgt det gamle huset skattefritt, kan du etter bare ett års botid i det nye, selge det også skattefritt. Her kan du virkelig oppleve at det blir gull av gråstein. Skatteforholdene kan endres i fremtiden både når det gjelder arveavgift, formue og skatt ved salg. Derfor mener vi at det kan være gunstig å gjøre dette nå.

Arv eller egenkapital

Barn og barnebarn har ofte mindre kapital enn de som har levd en stund. Ved å gjøre de riktige disposisjoner er det mulig å gi både barn og barnebarn en gunstig start. Når du realiserer dine verdier på denne måten, får du anledning til å hjelpe de du ønsker på et tidspunkt hvor de virkelig trenger det. Gevinsten du oppnår kan for eksempel også brukes til kjøp av en hytte som familien kan bruke i fellesskap.

Herlig med nytt

Dersom du bygget for en del år siden, har de fleste boliger behov for en god oppgradering. Ofte gjelder det alle rom. Med dagens strenge regler fra myndighetene opplever mange at det blir svært kostbart å opp­gradere bad og kjøkken. Og må du ta tak, vinduer, eller kledning går taksameteret fort. Da kan det være en god løsning å heller bygge nytt hus i hagen med alle moderne innredninger. Å få et nytt hus bygget av skikkelige håndverkere er en nytelse som alle fortjener å oppleve, mener Kjell Gunnar Wolden I Blink Hus. Et moderne hus er lettere å holde, mindre å vaske, og reduserer strømforbruket. Enkelt sagt blir det rimeligere å bo, og gir mer tid til andre ting.

Tomteprosessen – 
Blink Hus hjelper deg

– For en del år siden var det vanlig at når du bygget ene­bolig, så hadde du en tomt på ca 1000 m2. Nå sier enkelte kommuner at du ikke kan ha større tomter enn 350 m2. Når det er knapphet på arealer, må mange kommuner fortette. Det betyr at det må bygges flere enheter på samme tomten.

– Vi har lang erfaring i prosjektering og utvikling av tomter og god kompetanse på regulering og annen nødvendig kontakt med myndighetene. Vi er interessert i å komme i kontakt med alle typer kunder. Alt fra enkle tomtedelinger og hage­tomter til større arealer som næringseiendommer og landbrukseiendommer. Vi tar ansvar for at alle formaliteter blir håndtert på en god og ­sikker måte.

Bli inspirert

– Vår nye huskatalog er en god start på prosessen når du skal vurdere å bygge ny bolig, ­mener Wolden. – Den er på hele 170 sider og viser mange hustyper, planløsninger og interiørbilder fra mange spennende boliger. Her kan du hente inspirasjon. Hva slags stil liker du? Trives du best i tradisjonsrike hus, eller har du mer sans for ­moderne arkitektur? Mulig­hetene er mange.

Katalogen er ofte utgangspunktet, men de fleste ønsker å ha noen endringer.

– Vi har egen arkitekt som bidrar med endringer. Dette medfører ikke større kostnader for kunden. Hos oss kan du få skreddersøm, i betydning at boligen blir slik du vil ha den, sier Kjell Gunnar i Blink Hus.

Ta kontakt med Blink Hus

Blink Hus er en av Norges største boligbyggere med forhandlere over hele Norge.

Blink Hus BT Stavanger er søsterselskap til Bjerkreim ­Trelast. Dersom du har en tomt eller et område som du ønsker å få vurdert, er det bare å ta kontakt avslutter daglig leder i Blink Hus BT Stavanger.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no