ANNONSE

HUS & HAGE

Gratis kurs for medlemmer av Huseiernes Landsforbund

Unngå konflikt med håndverkere

NB! Lokalavisen beklager feil dato i annonse på trykk. Her kommer mer info om kurset som skal gå 21. september.

 

Vi liker å pusse opp og oppgradere våre boliger. Men det kan fort bli et mareritt dersom du ikke har klare avtaler med dine håndverkere. I de aller fleste tvister dreier det seg om forhold hvor det ikke foreligger kontrakt mellom partene. Slike konflikter krever mye tid, blir fort svært kostbare, og tar nattesøvnen fra deg. Mange av konfliktene kan unngås på en enkel måte.

Kurset setter fokus på:

• Hvordan unngå de største fellene?

• Hva sier håndverkertjenesteloven?

• Hvordan lager du en skriftlig avtale, og hva skal den inneholde?

• Hva med forsinkelser og overskridelser?

• Hva med mangelfull kvalitet på utførelsen?

• Hva gjøres i forkant og hva gjøres når problemer oppstår?

Huseiernes Landsforbund mottar veldig mange klager i forbindelse med håndverkere. Derfor har vi laget en kontrakt for arbeider på fast eiendom, som inneholder det vesentligste man bør ha med i en avtale. Kurset gjennomgår hva som bør være med i en slik avtale, og hvordan man går frem for å klage, og eventuelt fremme en reklamasjon på arbeid som er gjort. Kurset passer for alle som har planer om å få utført arbeid på fast eiendom. Kurset er ved advokatene Erik Årstad og Leiv Bjørnsen.

Onsdag 21. september Hotel Scandic Stavanger City kl. 18–20.

Ikke medlem?

Send oss en epost med navn og adresse, og vi registrerer deg som medlem. Årlig medlemskap koster bare kr 490,- og du får en rekke fordeler, blant annet tilbud om gratis kurs. Som medlem har du tilgang til advokater som på heltid betjener alle medlemmene med gratis rådgiving. I tillegg har du mange store rabattordninger som alene gjør det lønnsomt å være medlem. 6 ganger i året vil du få tilsendt foreningens kvalitetsmagasin Hus & Bolig som tar for seg aktuelle saker som vedrører det å eie bolig. Som medlem får du tilgang til en rekke kontrakter som du kan bruke ved kjøp og salg, eller om du skal leie ut. Du finner masse informasjon på www.huseierne.no

Dette er Huseiernes Landsforbund

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere. I Norge har foreningen 210.000 medlemmer og i Sør Rogaland er tallet over 17.000. HL ivaretar huseiernes lokale og rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser.

Forbundet yter juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning til medlemmene. Gjennom verdifulle rabattavtaler sparer medlemmene betydelig mer enn kontingenten på forsikring, boliglån, internett/telefoni, boligalarm, varmepumper, teknisk kontroll av boligen, rørleggertjenester, fyringsolje, strøm, boligsalg, og taksering. Mange interessante kurs Huseiernes Landsforbund (HL) er organisert i 24 distriktsavdelinger som holder møter og kurs om aktuelle huseiersaker. I år tilbys det kurs om farer og feller ved utleie, kurs om arv, hvordan komme seg inn i boligmarkedet, skattekurs og kjøp av håndverkstjenester.

Alle kursene er gratis for medlemmene. I hvert distrikt har forbundet en leder, som er ansvarlig for at medlemmenes interesser blir ivaretatt. I Sør Rogaland er det Frode Rødder som er leder. Frode har lang erfaring innen eiendom og har tidligere jobbet som eiendomsmegler i mange år.

Logg deg inn for påmelding hos www.huseierne.no eller send e-post til rogaland-s@huseierne.no

 


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no