ANNONSE

MOTOR

bryne bil og mc:


Foreldrene er viktige når ­ungdommen skal ta «lappen»

Tekst: Svein Kåre Edland

Foto: Paulo Pagani


Publisert: 26.10.2016

Både Statens Vegvesen og Bryne Bil & MC skole er overbevist om at 16 års prosjektet medfører at antall ­alvorlige ulykker reduseres. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)


Fakta:

Bryne Bil & MC Skole

Hva:

En av distriktets ledende kjøreskoler


Aktuell med:

Tilbyr et eget opplegg for 16-åringer som skal ta sertifikatet. Velkommen til informasjonskveld torsdag 17.11. 
kl 18.00 – 19.30. Påmelding på ­nettside eller telefon.


Kontakt:

Tlf 51 48 25 10. Erlandsbakken 4, Bryne. Avdelingskontor på Nærbø 
i Torgplassen 6.


Web:

www.brynebilogmcskole.no

Det begynner kanskje å nærme seg? Tidspunktet når tenåringen har lov til å begynne å kjøre. De fleste foreldre gruer seg til denne perioden. I denne artikkelen kan du få noen nyttige tips, og mulighet til å delta på en informasjonskveld.

– For mange foreldre blir det nesten som en sjokkopplevelse når ungdommen plutselig er blitt så stor at tiden er inne for å begynne å tenke på kjøreopplæring og sertifikat. Dette forteller Jan Egil Wilhelmsen og Kenneth Laugaland ved Bryne Bil & MC skole til Lokalavisens utsendte. – Det kan virke skremmende, og de fleste foreldrene føler seg utrygge. Heldigvis er det lett å komme i gang, men det gjelder å gjøre ting i rett rekkefølge, forteller de to trafikklærerne som har kunder fra hele regionen. – Vi har et eget opplegg beregnet på ungdommer fra de fyller 16 år, og som gir svært gode resultater.

Unngå ulykker

– Alle foreldre har det samme utgangspunktet opplyser Jan Egil. – De er bekymret for at det skal skje ulykker. Både under selve læreperioden før ungdommen har fått sertifikatet, men også de første årene etterpå. Det finnes nok av tragiske eksempler hvor ungdommer dør eller blir alvorlig skadet i bilulykker, og dette ligger i bakhodet hos alle foreldre. Med dette som bakteppe, er det svært mange som sliter med å komme i gang med selve øvelseskjøringen. Foreldrenes bekymring for hva som kan skje både med ungdommen og selve bilen, øker stressnivået for både foresatte og ungdommen. I samarbeid med Statens Vegvesen har vi laget et opplegg beregnet på sekstenåringene, som har vist seg å fungere godt. Konsekvensen er gode sjåfører og lav strykprosent. Av 60 elever har vi bare 2 stryk. Normalen på landsbasis er 25–30 %.

Dette er vår oppskrift

– Målet er å sørge for at ungdommen blir en flink sjåfør, og at alvorlige ulykker unngås, forteller Kenneth til Lokalavisen. – I tillegg er det også viktig for alle foreldre at kostnadene med opplæringen blir så lave som mulig. Det gjelder å starte tidlig. Vi anbefaler at eleven starter allerede det året en blir 16 år. Jo tidligere, jo bedre. I det vi kaller 16-års prosjektet får eleven noen få kjøretimer helt i begynnelsen. Dette innebærer at du lærer raskere, og det blir tidlig trygt å øvelseskjøre privat. Skolen samarbeider tett med foreldrene. Vi anbefaler foreldrene å bli med de første timene hvis de har anledning. Sitte i baksetet å se hva trafikklæreren fokuserer på, og hva slags tone og stemning det er i bilen. Dette er svært lærerikt for alle, og gjør det enklere for foreldrene å øvelseskjøre med tenåringen. I løpet av det første året er målet at de første tre trinnene i kjøreopplæringen skal være gjennomgått. Da har eleven et flott utgangspunkt for mengdetrening med foreldrene det siste året før oppkjøring når en er blitt 18 år.

Velkommen til informasjonskveld

Torsdag 17. november arrangerer Bryne Bil & MC en gratis informasjonskveld i samarbeid med Statens Vegvesen. Her får du mer informasjon om øvelseskjøring, mengdetrening, og hvordan det er mulig å gjennomføre kjøreopplæringen uten unødvendig fravær på skole eller jobb. Her får du mange nyttige tips og råd både for eleven og foreldrene. Deltakerne på denne informasjonskvelden får en startboks fra Statens Vegvesen som inneholder stor L som du fester på bilen, ekstra speil for ledsager og en svært praktisk håndbok med gode råd og egne loggsider for øvelses­kjøring. I denne håndboken fører du opp hver gang du har øvelses­kjørt, hva du gjorde riktig, og hva du må øve mer på. Du måler også km du faktisk har kjørt. Håndboken er et viktig verktøy gjennom opplæringsfasen, og dokumentasjonen på hvor mye du har kjørt er viktig når du skal vise sensor ved oppkjøring hva du har øvet på, og at du er en erfaren sjåfør. Deltakelse på disse kveldene er nyttig og lærerikt for både foreldre og ungdom. Du melder deg på direkte på hjemmesiden eller på telefon.

Gunstig betalingsordning

Vi er svært opptatt av at elevene gjennom­fører opplæringen til lavest mulig kostnad. Vi har også en gunstig betalingsordning hvor du kan velge for eksempel å betale kr 1000 per måned. Da fordeler du kostnaden over tid, og vi beregner verken renter eller gebyrer, sier daglig leder Jan Egil som totalt har 8 trafikk­lærere innenfor alle de forskjellige kjøretøy­kategoriene.

Sett 16-åringen bak rattet

– Lær 16-åringen å kjøre bil, lyder det klare rådet fra Hans Olav Haugland i Statens Vegvesen. Han er inspektør med fokus på kjøreopplæring, og reiser rundt i hele distriktet og holder kurs for foreldre og ungdommer i 15/16-års alderen. – Mye kjøretrening før 18-årsdagen kan virkelig redusere antallet ungdomsulykker. Basert på våre erfaringer tror vi tidlig kjøreopplæring og mengder av kjøretrening er veien å gå for å få ned ulykkes­tallet, sier den erfarne rådgiveren i Statens Veg­vesen. – Vi råder ungdommene og foreldre å starte kjøreopplæring så snart 16-årsdagen er passert. Alt tar tid, også det å bli en god sjåfør. Vi mener at ungdommene i halvannet år bør kjøre så mye som mulig med en voksen ved siden av seg. Da vil begynnervanskene være passert den dagen ungdommen slippes ut i trafikken 18 år gammel med ferskt sertifikat. Vi vil helst ha slutt på at ungdommene venter med kjøreopplæring til noen måneder før de er 18, for så å slippes ut i trafikken med minimal opplæring, sier Haukland til Lokalavisen. På informasjons­kvelden vil han fortelle mer om Statens Vegvesen sine erfaringer.Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no