ANNONSE

KULTUR

Lions Club fortsetter Luciafeiringen

Tekst: Berit GlittenbergPublisert: 26.10.2016

Luciakoret 2015 under ledelse av Torunn Haarr. Foto: Einar Borchsenius

Lions Club Stavanger/Sunniva har i 15 år hatt ansvaret for at Stavanger fremdeles har en adventsfeiring hvor Lucia og hennes terner inngår.

Det er en 60 år gammel tradisjon, som ble innstiftet av Sinnslidenes Venner i 1956.

Sinnslidenes Venner samlet penger inn bl.a. til Nærlands­heimen og til Bakkebø.

Lucia og hennes terner ble valgt ut av sanglærerne ved videregående skoler i Stavanger og omegn.

Lucia ble valgt ut ved stemmeavgiving i avisene; en av Stavangers mest kjente fotografer tok bilder av Luciajentene. Disse ble vist i avisene, og avisenes lesere stemte på den de syntes «passet» best som Lucia. De resterende seks jentene var Lucias terner.

Sinnslidenes Venner ordnet med konserter/konsertinnslag i slutten av november, hele desember og halve januar. Det var opptredener i lag og foreninger, julebord, i banker, i kirker,på juleavslutninger og i januar på juletrefester.  De opptrådte i hele Stavanger og Jærregionen, så langt sør som til Bakkebø, utenfor Egersund.

Selve Luciadagen 13. desember, ble «flyttet» til 2. søndag i advent, og innledet med et fakkeltog i Stavanger. Gatelysene ble slukket, og Lucia satt opphøyd på en «trone» med ternene rundt seg.

Det var en vakker pyntet vogn, og rundt vogna gikk matroser fra Madlaleiren.

Byens musikkorps spillte, og det var feststemning i byen. Fakkeltoget endte på Domkirkeplassen, og selve adventskonserten ble holdt i Domkirken.

Nå gjør vi det på en litt annen måte. Jentene blir fremdeles valgt ut av sanglærere, men nå fra Stavanger og Sandnes kulturskoler og fra Vågen videregående skole. Men vi har ikke utvelgelse via utseende. En del av jentene vil gjerne være med flere år på rad, men vi prøver å få med noen nye hvert år, så det å være Lucia, går «på omgang». Vi prøver å legge selve Adventskonserten til 13. desember, og vi prøver å få denne til i en av byens kirker.

I år håper vi å få bruke Madlamark kirke.

Som sagt er det LC Sunniva som står for arrangementene nå, og uten at denne klubben hadde tatt tak i Luciatradisjonen i Stavanger, hadde vi mistet Luciafeiringen.

LC Sunniva har sørget for nye kjoler og caper til jentene. De har sørget for ny krone; den gamle var «blitt borte» på veien, og jentene får et sølvsmykke som minne og takk for det de gjør det året de er med.

De får undervisning av sanger/sangpedagog Torunn Haarr.

De skal bl.a. opptre på Stavanger Soroptimistklubb og for Madla Skipper Worse og for barnehagene i distriktet rundt Madlamark kirke.

Det er fremdeles tid til å bestille Lucia med terner til en konsertopplevelse av de sjeldne.

I år er det Åsne Øyri Grøtterød som er Lucia.

Lucia og hennes terner gleder seg til konsertene i adventstida.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no