ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Velg å leve!

Tekst: Kjersti Nedrebø og 
Robert Jørgensen

Foto: Ingvild Aase


Publisert: 23.11.2016

Marit H. Marvik fra organisasjonen «Velg å leve» og Robert Jørgensen fra TIPS setter fokus på mental helse.

Mange sliter i perioder av livet sitt. Noen så tungt at de vurderer, eller har tanker om å ta sitt eget liv. De fleste kommer seg gjennom krisene ved hjelp av venner, familie, fastlege eller offentlig hjelp. Dessverre er det ikke alle som gjør det. Noen synes det er vanskelig å snakke om, eller de vet ikke hvem de skal snakke med. De føler seg kanskje som en belastning for andre. 

I Norge dør om lag 500 - 600 av selvmord hvert år. I Rogaland fylke var det fra 2000–2013 totalt 610 selvmord, i gjennomsnitt 44 i året. 38 av disse 44 har ikke vært i kontakt med noen form for psykiatrisk helsetilbud forut for selvmordet. Skal vi kunne forebygge selvmord, må vi snakke om det. Lene Marlin sa nettopp: Hold ut – det er verd det! Mange som har vært i det dypeste mørke og som fikk hjelp i en kritisk situasjon, sier det samme.

Hvordan kan vi hjelpe?

Prosjektkoordinator Marie Bø og konsulent Marit Helgeland Marvik står for den daglige organiseringen og drift av prosjektet Velg å leve.

– Det er ikke farlig å snakke om selvmord. Dessverre er det alt for mange som tror det, sier Marie. Hun forteller at Velg å leve prosjektet skal prøve å få Rogaland i tale. 

– Vi har en tanke om at økt kunnskap om selvmordsatferd kan redusere antall selvmordsforsøk. Det er særlig viktig at allmennleger, sykehusansatte og ansatte i kommune og skole blir mer bevisste om at selvmord kan forhindres og at det er hjelp å få, sier Marit.

-Prosjektet er et samhandlingsprosjekt og har som mål å redusere selvmord og selvmordsforsøk i Helse Stavanger. Det vil innebære et utstrakt samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenestene, forteller Marie som har vært med i prosjektet i flere år. Prosjektet har elementer av både informasjons- og forebyggingstiltak som kan gjennomføres på første­linjenivå, samt behandlingstiltak som kan utøves både på første- og andrelinjenivå.

Det er laget informasjonsbrosjyrer til ulike yrkesgrupper, åpnet hjelpetelefoner og tilbudt undervisning. I midt- og sør-Rogaland er det mulig å kontakte TIPS-telefonen 51 51 59 59 mellom kl.08-15 på hverdager, eller Kirkens SOS og Akutt Ambulante Team(AAT) på kveld/natt. TIPS vil gjøre en kartlegging av selvmordsfare og deretter vurdere tiltak som: fastlege, akutt ambulant team, legevakt o.l. Våre poliklinikker vil ha et ø-hjelp ansvar i forhold til disse pasientene. Instansene har lang erfaring med å lytte til folk som sliter og er i en alvorlig krise. Også med de som ombestemte seg og valgte livet. For mer informasjon og telefonnummer til AAT nær deg, se vår hjemmeside www.velgåleve.no


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no