ANNONSE

Min mening

Min mening av Svein Kåre Edland, tidligere redaktør i Lokalavisen


Lave renter – vidunderlig, men øker forskjellene

I 1980 kjøpte jeg min første bolig. Det var en flermanns bolig i Emmausveien på Storhaug. Jeg betalte 550.000. Finansiering var ikke enkelt for en tyve­åring uten spesielt mye egenkapital. Takket være kausjon fra foreldre greide jeg å få til en finansiering. Rentenivået var rett under 17 % pr år. Dagens unge tror jeg forteller eventyr når jeg sier hva vi måtte betale i renter den gang. Eldste­datteren kjøpte hus på Våland for noen få år siden. De betaler en rente på 2 % tallet. Slik er det for mange med boliglån i norske banker. Det interessante er at den boligen jeg kjøpte i 1980 i dag er verdt ca 4.5 million. Men den månedlige rente­kostnaden i 1980 sammenlignet med i dag er omtrent den samme. Lave renter medfører store konsekvenser for mange, og det er ikke bare positivt.

Hvorfor har vi lave renter?

Svaret på dette er selvfølgelig ikke helt rett fram, men hovedårsaken er det ­allikevel lett å peke på. Og forståelig for alle. Fasiten slik vesten har definert ­suksess for et hvert land, er økonomisk vekst. At vi stadig bruker mer av alt ­mulig. Klær, sko, byggevarer, biler, og forbruksvarer generelt. At ­samfunnet ­bygger veier, skoler, sykehus , som igjen skaper stor aktivitet. Når dette skjer, får vi lav arbeidsledighet og et samfunn hvor det meste går på ­skinner. Nå har ­Europa vært inne i en svært vanskelig periode i mange år, og alle land er ­desperate etter virkemidler som kan endre på situasjonen. Derfor blir sentralbanken myndighetenes forlengede arm, i å forsøke å fikse dette ­problemet. ­Måten er å sette renten svært lavt slik at ingen bryr seg om å spare, men ­forbruker i stedet for å spare. Samtidig svekkes valutaen slik at det blir ­lettere å eksportere varer og tjenester. Dette skal i sum gi mye høyere aktivitet, ­økonomisk vekst og redusert arbeidsledighet. Kanskje er det på tide å gå til legen?

Ett sykdomstegn

Noen eksperter mener at å bruke renten slik de fleste Europeiske land nå gjør, er feil verktøy og feil medisin. Det øker bare problemene, i alle fall på litt lengre sikt. Problemet er heller politikere som er for feige, og ikke tar tak i de store strukturelle utfordringene mange land har. Lave renter er et uttrykk for at landet har problemer.

Det kan være bra at gjelden øker

Finanstilsynet er til stadighet ute og advarer mot at folk flest låner for mye ­penger. Det er mulig de har rett, men statistikken de viser til gir feil konklusjon. De sier at gjelden økte med 6 % blant husholdningene siste 12 måneder, og får det til å høre ut som om vi låner til pipa , og lever bong. Slik er det ikke lenger. En konsekvens av lave renter er at verdien på formuesgoder som bolig, hytte, ­aksjer og andre formuesgjenstander øker enormt. Dette er det mange i Norge som har skjønt, og de som har anledning og god sikkerhet, har kjøpt formuesgoder som en investering. Det som er feil med statistikken er at den bare viser gjelden, og ikke den andre siden av regnestykket. Når lånet brukes til å kjøpe en utleieleilighet eller et næringsbygg, så må en ta hensyn til at det ligger verdier bak. Det siste tiåret har dette vært utviklingen i Norge. I Oslo er det bydeler hvor over 30 % av alle leiligheter er utleieleiligheter. Dette er bra for noen, men ikke alle.

Ulikhetene i samfunnet øker enormt

En jeg kjenner solgte nylig en leilighet som har vært til utleie med en gevinst på ca 1 million etter 6 år. Selv kjøpte jeg for 3 år siden ett næringsbygg til 25 mill, som jeg for kort tid siden ble tilbudt å selge med 5 millioner i gevinst. Uten at jeg hadde gjort noe med selve bygget. Dette skjer fordi rentene er blitt mye lavere, og kravet til avkastning har blitt lavere. Konsekvensen er at verdien av formues­goder øker kraftig. De som bare baserer seg på lønnsinntekt, kan se langt etter en tilsvarende utvikling. Det siste tiåret vil gå inni historien som en tid hvor formues ­endringer har medført en ekstrem vekst i ­ulikhet. Det skyldes ikke lave skatter, eller for høye ­lønninger. Hovedårsaken er de lave rentene.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no