ANNONSE

Min mening

Min mening av Svein Kåre Edland, tidligere redaktør i Lokalavisen

Når Oslo vet best

Donald Trump er utrolig nok blitt president i USA. Mot alle odds. ­Stor­britannias folkeavstemning ga flertall for utmeldelse av EU. Brexit vil sannsynligvis skje raskere enn mange hadde sett for seg. I land som Nederland, Østerrike, ­Frankrike, Italia og Tyskland murres det i gangene. Populister fra høyre og ­venstre fosser fram. Politikerne i hovedstedene fjerner seg i stor grad fra folket. Det samme skjer til stadighet i vårt eget land.

Historien gjentar seg

Våre to EU-avstemninger i 1972 og 1994 var elitestyrt og gode eksempler på hvordan sentrale politikere fra alle de største partiene ikke hadde forankring i landets befolkning. I begge tilfeller var det bare velgerne rundt Oslo-gryta som stemte ja. Alle andre fylker stemt klart nei. Det siste året har alle kommuner brukt utrolig mye energi på en politisk prosess som skulle ende med sammenslåinger og stor reduksjon i antall kommuner. For nøyaktig ett år siden skrev jeg en meningsartikkel hvor jeg på forhånd sa at det var bortkastet energi og uten forankring i vanlige folks oppfatning om hva som var bra. Høyres Jan Tore ­Sanner har vært «overkjøringsgeneral» for hele landet, og lidd et så stort ­nederlag at det nesten er utrolig at han fremdeles har jobben. For ikke å snakke om sløsingen med samfunnets ressurser.

Smått er godt

Svein Egil Omdal i Aftenbladet skriver som vanlig utrolig bra, når han nylig i sin fripenn-artikkel konkluderer at smått faktisk er godt. Med henvisning til Danmark hvor det fra begynnelsen av 1970-tallet er organisert ned fra 1100 kommuner og senest for 10 år siden endelig ned til 98 kommuner. Reformen fra 2007 i Danmark har vært en suksess, i alle fall når topp-politikere, rådmenn og borgermestere i de store nye kommunene blir spurt. Innbyggerne derimot er av en helt annen oppfatning. 10 år etterpå sier danskene at de har fått mindre innflytelse, og at tidligere skjevheter er blitt forsterket. Færre med lav utdanning eller lav inntekt deltar i lokalpolitikken. Dette medfører at færre har den samme tilknytningen til lokalsamfunnet, og små lokalsamfunn blir stadig svakere. ­Forskere peker i tillegg på at avstanden til politikerne er blitt mye større.

Hvor går vi hen?

Det er et velkjent uttrykk i Norge som går på at hvorfor skal man være stor når man er lykkelig som liten? Undersøkelser i norske kommuner viser samme resultater som i Danmark. Det er i de små kommunene folk flest trives best. Så må heller samfunnet finne en annen måte å organisere tjenestetilbudet enn å påtvinge mindre kommuner tvangsekteskap med naboen.

Slagsvold Vedum mot tosifret?

Når vi nok en gang har fått erfare at Oslo vet best, vil det slå ut i høstens stortings­valg. Regjeringens råkjør og trusler om tvangsekteskap vil i ­historiens lys fremstå som en gedigen tabbe. Kanskje sammenlignbart med Jaglands ­berømte 36,9. Heldigvis har folket stort sett sagt nei. Nok en gang. Når ­politikerne fjerner seg fra folket, blir det protester. Avstanden i de fleste land blir stadig større. Det politiske bildet blir endret. Derfor fikk USA Trump. Trygve Slagsvold Vedum er til tider en sjarmerende mann med en utrolig smittende latter. Som leder av Senterpartiet får han et fantastisk år. Jeg har aldri stemt på Senterpartiet, og kommer sannsynligvis ikke til å gjøre det denne gang ­heller. Men mange andre vil. Ikke bare bønder, men vanlige folk over det ganske land. Som på ny protesterer mot sentrale politikere som trykker ned løsninger som ikke har forankring i lokalsamfunnet. SP har de siste stortingsvalgene ligget rundt 5,5 – 6 %. Til høsten vil de bli valgets vinner, og sannsynligvis hovedårsaken til at vi etter stortingsvalget får en ny rød-grønn regjering i Norge.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no