ANNONSE

Min mening

Min mening 
av Svein Kåre Edland, tidligere redaktør i Lokalavisen


Kan det gå godt med Trump?

I Norge er vi veldig skikkelige i de fleste sammenhenger. Vi skal hjelpe alle i hele verden. Alle skal tas vare på, og uansett forbrytelse er du god på bunnen. Daværende Ap-topp i Oslo, Rune Gerhardsen, var opphavsmann til snillismebegrepet. De siste årene har ord som godhetstyranniet og naving blitt stadig oftere brukt. Politiske debatter er dannede forestillinger, hvor det svært sjelden blir heftige diskusjoner. Sosialdemokratiet står sterkt i Norge. De fleste av oss er stolte over hvordan samfunnet i Norge er organisert og hvordan det fungerer.

Går alt ad dundas?

Trump har sjokkert mange med sin språkbruk og sine mange kontroversielle utspill. Han serverer skjellsord, trusler og insinuasjoner på rekke og rad. I all offentlighet.

Kina, Mexico, Tyskland, Frankrike og Australia er allerede fly forbanna. I løpet av de første ukene har han greid å bli uvenner med flere statsledere, og skjelt ut en samlet presse. Alternative fakta er blitt et nytt begrep. Muslimer fra 7 land får ikke innreise til USA, selv om de har lovlig opphold og visum. Måten Trump oppfører seg på, passer ikke inni vårt dannede bilde av hvordan en statsleder skal oppføre seg. Alle norske medier er med rette fulle av store overskrifter med massiv fordømmelse av nesten alt Donald Trump gjør. Går det allikevel an å tenke tanken at det faktisk kan gå bra?

Dagens USA

Jeg har de siste 35 årene vært ca 2,5 år i USA. Totalt har jeg vært i 45 stater, og har ­diskutert politikk med svært mange. Det er ingen tvil om at det amerikanske sam­funnet er i dyp krise, med ca 50 millioner amerikanere som lever under fattigdomsgrensen. Uten lønnsoppgang for middelklassen på 40 år. Forskjellene i dette samfunnet er fryktinngytende og du trenger ikke være ekspert for å forstå at USA er en tikkende bombe.

Karismatisk og sterk

Trump har en fantastisk sterk appell blant mange velgere. Han har vært en mester i å ­skape et felles fiendebilde og appellerer til sterke følelser. Folks aversjon mot big ­government og sterk politikerforakt, gjør blant annet at mottoet «Make America Great Again» treffer millioner av patriotiske amerikanere rett i hjertet. Langt større gruppe enn de som har stemt på Trump. Retorikken hans vektlegger problemer, risiko og trusler mot det amerikanske samfunnet. Trump er Amerikas redningsmann. Den uredde og handlekraftige lederen, uten politisk bakgrunn og støtte fra sitt eget politiske parti.

Aldri det samme igjen

Trump kommer til å gjøre mange tabber, men det kommer til å prelle av ham som vann på gåsa. Han sikter på å gjøre det han sa i valgkampen. Tenke nytt på de fleste områder, hvor det viktigste er å skape nye arbeidsplasser i USA. Og faktisk få flere ut av fattig­dommen. Det vil bli mer proteksjonistisk, men tiltakene vil sannsynligvis ikke bli verre, enn det land som Norge og landene i EU har for å beskytte egne industrier, arbeids­plasser og samfunnsliv. I alle fall kan vi håpe på det.

Tro og håp

Som investor har Trump hatt suksess, selv om han også har bak seg misfornøyde investorer og konkurser. Suksessen må kunne forklares med at han kan være en dyktig beslutningstager med evne til å vurdere både tapsrisiko og gevinstmuligheter. Han har mye energi, store ambisjoner og kanskje enda større selvsikkerhet. Som landets øverste leder er det viktig at han viser evne til å kunne legge grunnlaget for positive endringer, og skape fremtidstro. Før valget mente alle at børsene ville falle med inntil 20 % dersom han ble president. Så langt viser fasiten en fantastisk optimisme og nye all time high nivåer. Hva sier det om fremtidstroen?

Vårt blikk på Trump

Selv om vi lever i et land hvor vi virkelig tror på det gode i ethvert menneske, har ikke Donald Trump fått mye av slike tanker i norske medier. Mannen er gal, og det går ­nedenom er melodien. Jeg håpet selv på Bernie Sanders eller Hillary Clinton, og var skuffet når resultatet ble kjent. Det er sikkert at Trump vil gjøre tabber som vil få store overskrifter verden over, men jeg mener også at Trump har en god sjanse til å lykkes med sitt enkle og klare budskap. Han har faktisk sagt at tiden hvor USA påtvang andre land sine meninger er forbi, og har erklært at han skal skaffe industriarbeidsplasser som vil få de svakeste opp av grøfta. Det går an å håpe at han har et mål om å bli den presidenten som virkelig fikk utrettet noe. Ikke bare til glede for hans kjernevelgere, men for hele verden. Det er en revolusjon, en protest mot etikette og ­politikkens innarbeidede mønster. Svært farlig, og med stor risiko. Men det overrasker meg at ingen i norsk presse faktisk ser at han har en sjanse til å lykkes.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no