ANNONSE

SAMFUNN

-Viktig at vi unge lærer mer om selvmords­forebygging

Tekst: Pål Larsen

Foto: Linda Olsen


Publisert: 08.02.2017

Fra venstre: Terje Hetland, Helene Vo, Sander Olsen og Nataniel Brambani.


I januar inviterte ­Sandens og Jæren Unge Høyre til åpent møte om selvmords­forebygging. En engasjert gruppe på 20 ­ungdommer mellom 15 og 20 år lyttet interessert til Marit Helgeland Marvik og Gudrun ­Austad fra Velg å leve.

– Antall selvmord øker nasjonalt, og vi i Sandnes og Jæren Unge Høyre ønsker å gjøre det vi kan for å få dette tallet ned. Det å slite med psykiske vansker skal ikke være galt eller feil. Vi ønsker å få det på dagsorden slik at det blir lettere å snakke åpent om det, sier Helene Vo (17) styremedlem i Sandnes og Jæren Unge Høyre. -Arbeidsledighet, olje og skolepolitikk er utrolig viktige saker, men ingenting av dette kan gjøres om helsen ikke prioriteres, fortsetter leder Terje Hetland (18). -Vi ønsker å sette mennesket i fokus og skape Norges beste politikk, og da må alle hjelpe hverandre og stille opp for hverandre. Mer kunnskap om forebygging kan hjelpe mennesker og redde liv!

Alle trenger kunnskap

– Det er mange som ikke kjenner antallet selvmord og selvmordsforsøk i Norge, så vi starter alltid med en kort gjennomgang av disse tallene. For å forstå hvor viktig selvmordsforebygging er, må en ha kunnskap. Et selvmord rammer også familie og venner. Velg å leve vil hjelpe de som har selvmordstanker og de som ønsker å hjelpe noen som har det vanskelig. Å snakke med unge mennesker er en viktig del av vårt informasjonsarbeid, forteller Marit Marvik, konsulent i Velg å leve.

Det er ikke farlig å snakke om selvmord

– Selvmord er et alvorlig tema, som mange er redde for å snakke om. Derfor kan det å snakke åpent om selvmord i seg selv være nyttig. Gudrun ­Austad er psykiatrisk sykepleier og har jobbet med selvmords­forebygging i mange år. Hun vet at mange er redde for å snakke om selvmord og at de syns det er et vanskelig tema. -I kveld snakket jeg om hva som kan få noen til å tenke på selvmord som en løsning på problemene sine, og hva man skal gjøre når man er bekymret for noen som strever med selvmordstanker.

Det er hjelp å få

– Hovedbudskapet vårt er: Bry deg! Ikke vær redd for å spørre direkte om vennen din tenker på å ta livet sitt. Du gir ikke noen en idé om å ta livet sitt ved å spørre direkte. Tvert i mot. Du gir ham eller henne en mulighet til å snakke om det som er vanskelig. For at man skal føle seg trygg nok til å spørre noen direkte om selvmord, er det viktig å vite litt om hvor det er hjelp å få. Her kommer Velg å leve inn med informasjon om hjelpetilbud, forteller Gudrun.

Vil du vite mer om selvmordsforebygging?

– Det er en fryd å få snakke til så mange engasjerte unge mennesker. De var interesserte og hadde mange gode spørsmål til oss. Det at ungdom er så åpne om et tema som selvmord lover godt for fremtiden. Vi i Velg å leve setter pris på slike forespørsler som Sandnes og Jæren Unge Høyre kom med. Dem vil vi gjerne ha flere av, smiler Marit H. Marvik.

Selvmord i Norge

• I 2015 var det 590 mennesker som tok sitt eget liv i Norge, 58 i Rogaland. 

• Det er vanlig å anta at det er 10 ganger så mange selvmordsforsøk som gjennomførte selvmord. 

• Det er ca. tre ganger så mange menn som kvinner som dør i selvmord.


Velg å leve 

• Arbeider for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk i Rogaland.

• Tilbyr kurs og informasjonskvelder for ulike målgrupper. 

• Støttes av Helse Vest, Rogaland fylkeskommune, ExtraStiftelsen og Rådet for psykisk helse. 

Hjelpetilbud i Sør-Rogaland

• TIPS 51 51 59 59, hverdager kl.08:00 – 15:00

• Kirkens SOS 22 40 00 40, Vi er her alltid!

• Se www.velgåleve.no for telefon til ditt Distriktpsykiatriske senter.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no