ANNONSE

Min mening

Min mening 
av Svein Kåre Edland, tidligere redaktør i Lokalavisen


Uber og Airbnb

Verden endrer seg, og det skjer i stadig høyere tempo. Dagens ungdommer har en del utfordringer i forhold til valg av utdannelse og jobbmuligheter. Mange tradisjonelle yrker blir utfordret, og politikerne strir fælt med å tilpasse lovverk til den nye hverdagen. Nylig la delingsøkonomiutvalget fram sin rapport, og konkluderer med at delingsøkonomien gir sterkere konkurranse, større valg­muligheter for forbrukerne og nye inntektsmuligheter for husholdningene.

Drosjeløyve må bort nå

Flertallet i utvalget mener at løyveplikten i drosjemarkedet må fjernes. ­Hensikten er å fjerne etableringsbarrierene i markedet, slik at delingsøkonomi­plattformer kan operere lovlig. Jeg håper virkelig at dagens regjering ­benytter muligheten og fjerner hele løyveordningen slik den er i dag. Det er jo litt ­pussig at offentlig myndighet skal bestemme hvor mange som får lov til å utføre et yrke. Tenk hvis staten skulle ha bestemt hvor mange bakere, rørleggere, ­elektrikere eller ingeniører som fikk lov til å jobbe? Dagens løyveordning som fastsetter hvor mange som lovlig kan kjøre taxi, er en utdatert lov fra en tidligere tid og som står i veien for et viktig teknologisk fremskritt. Det er mye bedre at vi overlater det til markedet. Det er den beste måte å sørge for balanse mellom tilbud og etterspørsel.

Hvorfor ikke fri etablering?

Selvsagt må alle som driver næringsvirksomhet forholde seg til lover og regler om skatt, arbeidstider, arbeidsmiljø og sikkerhet. Det er heller ikke noe i veien for å kreve en attest av dem som vil kjøre drosje. Dette kan omfatte krav om førerkort, vandel, forsikringer, og godkjent regnskapsfører. Ut over dette bør det være fritt frem for å kjøre andre mennesker fra A til B, så lenge man blir enig med kunden om pris. For 90 % av alle Norges drosjesjåfører vil dette være positivt. De kan bruke sin egen bil og drive sin egen butikk. Gjerne tilknyttet en sentral. Det er kun dagens heldige løyveeiere som vil få sin situasjon ­forverret. Men forbrukerne vil få større tilbud, til lavere pris, og mange vil få gleden av å være sin egen arbeidsgiver. Miljøgevinsten er også stor. Drosjemonopolets fall har Forbrukerrådet kjempet for i mange år. Nå er det på tide at det skjer. Så må vi samtidig få drosjene ut av kollektivfeltet. Drosjekjøring minner lite om ­kollektivkjøring.

Airbnb og skatt

I Stavanger er det nå mer enn 300 enheter som er registrert på Airbnb. Over hele verden er det en eksplosiv utvikling, og denne kanalen gir knallhard kamp og konkurranse til etablerte hoteller. Denne utviklingen er umulig å stoppe, og Airbnb har nå overnattingstilbud i 190 land. Mange andre lignende aktører er også blitt etablert. Stadig flere kunder foretrekker å bo i leilighet, i stedet for et lite hotellrom. I Norge har vi et generelt strengt skatteregime, hvor alle betaler skatt i ulike former. Samtidig er vi opptatt av at de forskjellige aktørene i en bransje skal ha like konkurranseforhold. Det betyr at når du driver med utleie over en viss inntekt, må du betale moms, og i mange tilfeller bør inntekten beskattes fra første krone. Det er fair.

Både tjenester som Uber og Airbnb bør pålegges oppgaveplikt. Det gjelder å få det inn i lovlige former. Og det haster. Jeg håper virkelig at våre politikere greier å snu seg rundt, og åpne for at teknologi og innovasjon kan få lov til å utvikle seg i Norge også.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no