ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

To av åtte tenåringer skjuler at de sliter med ­problemer. Kan du se hvem?


Hører du ­
stemmer i hodet?

Tekst: Berit GlittenbergPublisert: 22.02.2017

Akkurat nå er det mange som ser NRK-serien «Stemmene i ­hodet», om unge mennesker med schizofreni og psykose. Den er sterk og gripende og viser hvordan det kan være å leve med en alvorlig psykisk lidelse. Mange lurer på om det går an å forebygge slike lidelser, om det finnes god ­behandling og om man kan bli frisk igjen. Og ikke minst – hvordan starter slike sykdommer og hvor får man hjelp?

Det rammer unge mennesker

75 % av alle som får en psykisk lidelse, får den før de er 25 år. Psykiske lidelser rammer altså ungdom og er den viktigste årsaken til uføretrygd hos unge. De fleste som sliter psykisk har en forbigående reaksjon på en vanskelig periode i livet. Men, når symptomer varer i uker og måneder, kan det være tegn på en alvorlig lidelse. Da skal en be om råd.

Symptomer på psykiske plager

For å si det helt enkelt: Når noen du kjenner oppfører seg uvanlig og forandrer seg, kan det være grunn til bekymring. Hvis du selv føler at du forandrer deg, at omgivelsene oppleves annerledes eller skremmende, kan det være lurt å snakke med noen som kan mye om psykisk helse.

Typiske tegn på en periode med psykiske vansker er å isolere seg fra venner og familie, slite med jobb eller skole, ha konsentrasjons­problemer, humør­svingninger, søvn­problemer og føle angst.

Dette kan gå over hvis det er naturlige reaksjoner på vanskelige perioder i livet.

Symptomer på alvorlige psykiske lidelser

Psykosesymptomer er mer alvorlige og tydeligere. En kan høre stemmer ingen andre hører, se ting ingen andre ser, føle seg forfulgt, truet eller påvirket av ytre krefter. En kan føle at en går i oppløsning, få angstanfall og selvmordstanker.

Aldri vent med å søke hjelp

Unge mennesker, og særlig ­gutter, skjuler ofte at de har slike problemer. Det er ofte ­familie, venner eller en lærer som oppdager at noe er galt. Når vi oppfordrer til å snakke med noen allerede ved milde symptomer, er det for å ­finne en årsak og sette inn hjelp hvis det er en alvorlig lidelse. Sjansen for å bli frisk av en psykose er dobbelt så stor når hjelpen settes inn tidlig.

Hvor får en hjelp?

På skolen kan en kontakte helsesøster eller rådgiver. Mange foretrekker å snakke med fastlege. TIPS (51 51 59 59) gir råd, tilbyr utredning og hjelp til videre behandling.

Behandling

De fleste som behandles for psykiske problemer og lidelser, bor hjemme mens de får behandling. Det legges stor vekt på at unge skal fullføre utdannelse og delta i arbeidsliv. Det finnes en rekke ulike behandlingsalternativer: forskjellige terapiformer med alt fra støtte til familier, samtale­terapi og kreative tiltak. Ved akutte eller alvorlige psykoser hjelper ­medisiner som legen foreskriver.

Blir man frisk av psykoser?

Ja! 70 % av pasientene vil være symptomfri etter ett år. En kan få nye episoder, men forskning viser at sjansen for å være frisk etter 10 år dobles når psykosen oppdages og behandles tidlig. En stabil livssituasjon og forsiktighet med rusmidler øker også sjansen for å holde seg frisk.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no