ANNONSE

HUS & HAGE

Det norske Hageselskap

Tekst og foto: Henry Tendenes


Publisert: 08.03.2017

Styret i Hageselskapet Rogaland

Det norske hage­selskap, bedre kjent som Hage­selskapet, bl­e ­stiftet i 1884 under ­navnet ­Selskapet Have­dyrkningens Venner.

I 1939 ble navnet endret til Det norske hageselskap, og i dag er det vel best kjent under kortformen Hageselskapet. De fleste i Rogaland kjenner de lokalene foreningene som ”Hagelaget”.

Formålet er å fremme hageglede og hagekultur, landskapspleie og nærmiljøsaker til beste for det enkelte menneske, familien og samfunnet. Dette omfatter i dag alt som har tilknytning til den grønne delen av våre omgivelser. Med hage menes alt fra den minste balkong, terrasse, hage, fellesareal i boligområder og offentlige anlegg, til store kulturlandskap.

Hageselskapet arbeider over hele landet, og om lag 25 000 
medlemmer er med i 360 lokallag. Lagene er samlet i 19 fylkes­avdelinger. Hage­selskapet Rogaland er en av disse.

Hageselskapet Rogaland ble etablert i 1969, men flere lokallag har hatt aktivitet lenge før dette. Det eldste, aktive laget i dag er Gand i Sandnes som så dagens lys i 1947. I Rogaland er det nå 26 lag som har med seg 2548 medlemmer.

Rundt om i hele fylket arrangerer hagelagene møter med aktuelle tema for hage og blomsterstell. Møtene er åpne for alle interesserte, men medlemmer av Hageselskapet vil kunne nytte seg av flere medlemsfordeler.

Du finner mer om Hageselskapet på nett, ikke minst på Facebook der både Hage­selskapet Rogaland og de fleste hagelagene er å finne.

Fylkesleder for tiden er Ole Geir Skjæveland, mens Henry Tendenes er engasjert som fylkessekretær.

Fakta om medlemskapet


Medlemmer i Hage­selskapet får Norsk Hagetidend, Norges største hagetidsskrift, og gode hagebøker til tilbudspris. 

Som medlem av Hageselskapet har du mulighet til å få svar på spørsmål som kan dukke opp når du arbeider i hagen. 


Fagkonsulenter gir råd om bl.a.:

• Skadedyr og plante­sykdommer.

• Ugress.

• Kompostering.

• Gjødsling og jord­forbedring.

• Grønnsaker, frukt og bær.

• Rett vekst på rett sted.

• Dyrking i veksthus.

• Stauder, prydbusker og trær.

• Hvilken plante er dette?

• Tekniske løsninger, som trapper, dammer, levegg, murer m.m.


Hageselskapet har også etablert et nettverk av hageplanleggere. ­Medlemmer kan få inntil tre timers hjelp med hageplanlegging til medlems­pris kr 2400,- inkl. mva, reisetid og reisekostnader.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no