ANNONSE

SPORT & FRITID

Kjære alle venner av friluftslivet!

Tekst: Hans Olav Sandvoll

Foto: Ådne Ånensen 


Publisert: 08.03.2017

Det er kun når vi kjenner vår historie, at vi virkelig kan tenke visjonært om fremtiden. Ryfylke Friluftsråd blir snart 40 år og er stolt over at vi har bidratt til en av landets aller best tilrettelagte skjærgård. I 1978 var det ikke mye båtliv utover fellesferien og enkelte fine langhelger. Nå opplever vi at sesongen er utvidet til nesten hele året, og variasjonene i friluftsliv er mye større.

Da Ryfylke Friluftsråd startet opp, var det få som tenkte på HMS, Universell utforming og maritimt avfall. Friluftslivet var relativt enkelt og uten store krav til utstyr eller bekledning. Ryfylke Friluftsråd har likevel prøvd å være innovative i sin samtid.

Renovasjon knyttet til strandrydding, toalettanlegg og søppelstativ (miljøstasjoner fra 2001) ble tidlig etablert fordi det var viktig for Ryfylke Friluftsråd at områdene var rene og brukervennlige. Nå har dette utviklet seg til at vi også engasjerer oss i å fjerne avfall på sjøbunnen, mindre båtvrak, ghostfishing og villfyllinger. Med utgangspunkt i bl.a. dette arbeidet ble vi sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift i 2011 og mottok fylkets Miljøvernpris i 2015.

Universell Utforming er lovbestemt og viktig hvis vi mener alvor med visjonen «Friluftsliv for alle». Vi er tydelige på at vi ikke kan tilrettelegge for alle overalt. Det er likevel lov å gjøre det som er mulig for at flest mulig skal kunne nyte resultatet av de offentlige investeringene vi gjør i tilrettelegging og skjøtsel av offentlig sikrede friluftslivsområder. Mange tenker på rullestolbrukere når det snakkes om universell utforming, men dette gjelder alle som har funksjonsnedsettelser i forhold til syn, hørsel, bevegelse, orientering og miljø (allergi). Vi har en målsetting om at vi skal ha minst et universelt tilrettelagt båtutfartsområde per medlemskommune. Vi er på god vei med fysisk tilrette­legging av områder, skilting/merking, web og annen info.

Det enkle friluftslivet er det viktigste for Ryfylke Friluftsliv. Våre tilrettelegginger er begrenset til enkle bryggeanlegg, toalett, miljøstasjon, bord/benker, gapahuker, bålplasser, griller, teltemarker, båtfester og turveier/stier. Vi får tilbakemelding på at brukerne er fornøyd med vårt arbeid. Det er den beste attesten vi kan få og en god bekreftelse på at vi beveger oss i riktig retning. Vi skal fortsatt få mye ut av lite. Vi drifter i dag dobbelt så mange områder, på et høyere nivå, med færre ansatte, med flere besøkende i en lengre sesong, enn for 20 år siden. En viktig grunn til dette er et godt samarbeid med mange aktører i privat, offentlig og ikke minst i frivillig sektor.

Besøk oss på www.facebook.com/ryfri og www.ryfri.no


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no