ANNONSE

Leserbrev

Er Uber delings­økonomi?

Tekst: Livar Ohma, JærTaxi as


Publisert: 22.03.2017

Kommentaren er til Svein Kåre Edlands «Min mening» spalte. (Faksimile fra Lokalavisen 22. februar 2017.)

Limousinen er ankommet, og vi skal ha noe markering av denne og selskapet vårt i denne forbindelse. Herunder minibusser og drosjer.

Imidlertid – etter å ha lest «lederen» i siste utgave ble jeg noe i tvil om deres avis er riktig media for vår næring. Lederen gikk der ut å roste aktører i bransjen som pr dato er ulovlige.

Spesielt gikk dette på «Innovative løsninger» som bruk av app’er for bestilling av det være seg persontransport eller overnatting. Også den lovlige delen av bransjen benytter seg av app-bestilling, men dere vet kanskje ikke det?

Det «innovative» i dette – noe som ikke den ordinære drosjevirksomheten driver med – er at dette er helt uregulert, og de som driver denne businessen driver utenfor moms og skatteregimer. Og gevinsten av virksomheten tas ut av landet til skatteparadiser.

Dog var konklusjonen at myndighetene må gjøre den slags virksomhet lovlig og at aktørene blir beskattet på vanlig måte.

Kan vi som driver en lovlig virksomhet også slippe moms, skatt og ikke minst arbeidsgiveravgift, vil også vi kunne kjøre billigere. Men hva slags samfunn vil vi da få?

Bare du kan kalle næringen din «delingsøkonomi», så skal du falle utenfor alle regelverk som andre lovlige virksomheter må forholde seg til?

Og for å presisere dette: En drosjesjåfør i lovlig virksomhet er ikke høytlønnet. Våre sjåfører har en brutto månedslønn på mellom 25 og 32 tusen. Og da med en arbeidstid som de fleste ikke vil snakke høyt om.

Et lite regneeksperiment:

• En tur koster ordinært kr 550,-

• Fra dette går moms med kr 50,-

• Kostnader til sjåfør utgjør ca 60 % inkludert feriepenger, sykelønn, arbeidsgiveravgift, pensjonsinnbetaling, yrkes­skadeforsikring m.m.

• På vår tur går direkte til sjåfør lønn og feriepenger kr 252,-. Med fratrekk for skattetrekk på 35 % blir dette netto kr 164,-.

• Det vil da si personalkostander på kr 300,-.

• Løpende utgifter til bil er 
ca 30 % – altså ca kr 150,-.

• Rest til eier blir da kr 50,-, 
som er ca 10 % av innkjørt.

• Med disse skal så dekkes faste kostander til sentral/trafikkformidler, taksameter og betalingsgebyrer.

• Med andre ord må en lovlig drevet drosje opp i et relativt høyt beløp innkjørt hver måned for å gi et overskudd.

En person som kjører Uber har et noe annet kostandsmønster:

• Skal dette bli «billig» antar jeg at vedkommende kjører samme turen for kr 400,- uten å momsberegne noe.

• Av dette går så ut av landet til Uber 20 % = kr 80,-.

• Sjåføren sitter da igjen med kr 320,-.

• Dette skal så dekke bil­utgifter – som jeg antar vil være de samme som for lovlig drosje – altså kr 150,-.

• Rest til sjåfør blir da kr 170,-, som da selvsagt er «skattefritt» – og ligger da «hele» kr 6,- over en lovlig inntekt.

• Skal dette da gjøres lovlig med full momsberegning, «forsvinner» kr 36,- i moms, og sjåfør/eier sitter da igjen med kr 134,- for denne turen. Med fratrekk for 35 % skatt (47,-) blir det da igjen til sjåfør/eier kr 87,-.

Hvorfor tar ikke disse sjåførene seg jobb i den lovlige virksomheten hvor netto inntekt for samme turen blir hele kr 77,- høyere en det å kjøre for Uber?

Jo, utelukkende av én grunn: Her slipper du byråkrati, regnskap, moms og skatt. Heller ikke trygdekontoret/NAV kommer inn å får avdekket inntekter hos personer som går sykemeldt, arbeidsledige eller mottar andre ytelser fra NAV.

Av denne grunn mener og tror jeg at den dagen den såkalte delingsøkonomien må forholde seg til regelverket som andre lovlydige borgere, vil tilbudet bli sterkt redusert, om ikke forsvinne i sin helhet.

Og, som om ikke dette var nok, så har Lokalavisen ikke fått med seg skattereglene som sier noe om privat bruk av næringsbil.

I tilfeller «deling» av bil til både næring og privat bruk beskattes den private bruken avhengig av bilens listepris. Vil for det meste utgjøre mellom kr 5000,- og 10.000,- pr måned i tillegg til inntekten.

Dette vil ytterlig forringe regnestykkene ovenfor.

Lokalavisen burde mye heller ha satt seg inn i hva den såkalla delings­økonomien går ut på.

• Det å bestille en bil og bli kjørt fra a til b. Er det deling?

• Å kjøpe et hybelbygg å leie ut rom via en app. Er dette deling?

• Jeg skal til Kristiansand en dag, og en nabo spør om å sitte på og betaler kr 150,- for dette. Er dette deling?

I de fleste tilfeller sier svaret seg selv. Tjener du penger på «­delingen» er det ikke deling, men næring.

For å komme tilbake til annonsering i Lokalavisen, mener jeg lederen oppfordrer til å benytte «nye og innovative» medier som pr dato ikke er lovlige.

Lokalavisen er så absolutt et «­gammelt» medium, hvor avisen blir levert i 10-tusenvis av postkasser.

Vi ser at bruk av facebook knyttet mot hjemmesider kan nå de samme potensielle kundene – målrettet – til en langt lavere pris.

Om du finner vesentlige feil i mine vurderinger og beregninger, ser jeg frem til å høre fra deg.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no