ANNONSE

Min mening

Min mening av Svein Kåre Edland, tidligere redaktør i Lokalavisen


Gi blaffen i menneske­rettigheter nå

Gode relasjoner er alltid viktig uansett sammenheng. Det gjelder i privat­livet, næringslivet og selvfølgelig også mellom stater. Etter seks års isfront med ­Beijing i kjølvannet av utdelingen av Nobels fredspris til den kinesiske menneske­rettighetsforsvareren Liu Xiaobo, er det nå heldigvis mye på gang. 
Det har vært fullstendig mørkt i perioden etter tildelingen, men nå er det grunn til optimisme i mange perspektiver.

Det er i Østen det skjer

Mens de fleste vestlige land stagnerer, og har liten eller ingen vekst i økonomien, er det i Østen det skjer. Rett før påske ble det lagt frem statistikker som viser at de fremvoksende økonomiene i Asia vil få en økonomisk vekst som er tre ganger høyere enn USA, Europa og Japan i år. Det ventes en stabil økonomisk vekst på 5,7 prosent i år og neste år. Dette er gjennomsnittet. Land som Kina, India, Vietnam, Cambodia og Indonesia vil ligge mellom 6,2 og 8,5 % i årlig vekst de neste årene. Med disse utsiktene for økonomisk vekst blir det helt umulig for Norge å være uvenn med Kina som virkelig er i stor endring.

Kina blir stadig sterkere

Det er ingen tvil om at Kina ser muligheten til å utvikle seg til en fullverdig supermakt som etter hvert overtar USAs verdensledende rolle. Kinas parti- og statssjef har uttalt at hans kinesiske drøm innebærer en omfattende fornyelse av den kinesiske nasjon. Innenfor klima og miljø er Beijing avgjort i posisjon til å ta en verdensledende rolle når det gjelder miljøpolitikk, etter at USA nå har fått en president som er fiendtlig innstilt til klimaavtalene. Kinas store satsing på særlig vind- og solkraft den neste femårsperioden vitner om troverdighet på dette området. I fjor var Kina med å legge premissene bak Parisavtalen, som lover nye kutt i utslipp av klimagasser verden over. Allerede nå selges det mer elektriske biler i Kina enn samlet i resten av verden. Kineserne er tålmodige og tar seg god tid, og jeg er helt sikker på at de vil lykkes.

Hva skjer etter oljen?

I mange sammenhenger snakkes det i Norge om hva en skal leve av etter oljen. Svaret på det er ikke gitt, men det er i alle fall helt sikkert at det for norske bedrifter vil være vanvittig store muligheter i det kinesiske markedet. Kina skal investere 3000 milliarder kroner i miljøvennlig energi de neste årene, og her har nå norske bedrifter muligheten til oppdrag. I tillegg til annen industriteknologi, vil norsk fisk ha et kjempepotensiale i Kina. Før fredsprisutdelingen i 2010 stod norsk laks for 90 % av omsetningen i Kina. Nå er markedsandelen på 1 %. Dette er et gigantmarked som vil øke dramatisk og som vi nå får tilgang til igjen. Så må vi heller ikke glemme kinesiske turister som ønsker å komme til Norge og Norden. Dette vil kunne bli en vitamininnsprøyting som vi knapt kan forstå omfanget av.

Menneskerettigheter er viktig

Forut for den norske delegasjonens besøk i Kina før påske var det mange som gikk høyt på banen og forlangte at en måtte ta opp menneskerettsspørsmål. Jeg kan forstå at det fremmes, men Norge gjør lurt i å være taktiske. Kina er nok viktigere for Norge, enn Norge for Kina, men annerledeslandet Norge kan også være en strategisk allianse for Kina. Norge har sterke posisjoner i globale organisasjoner, og står litt utenfor blokkene. For å lykkes med Kinas strategi vil de trenge allianser, og Norge kan bli en viktig partner. Her ligger det muligheter for oss og for verden. Med Børge Brende i spissen som tidligere general­sekretær i Røde Kors, trenger ingen være i tvil om at menneskerettigheter ikker er glemt. Men det er lov til å være smart og bygge gode ­relasjoner. Ha det hyggelig sammen. Det er da en best oppnår resultater. Det vil verden se når det gjelder Kina også.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no