ANNONSE

MOTOR

For eiere av næringsbygg, borettslag og sameier:


Stor interesse for lade­løsning i garasjeanlegg

Tekst: Svein Kåre Edland

Foto: Paulo Pagani


Publisert: 19.04.2017

Mange gårdeiere, og styrer i borettslag og sameier ønsket å få informasjon om mulighetene 
for å bygge ut ladestasjoner for elbil.


Fakta:

Solland 
­Elektro

Skikkelig håndverk!


HVA:

Dyktige fagfolk som foretar alle typer elektriske installasjoner for privatpersoner og bedrifts­markedet.


AKTUELL MED:

Tilbyr etablering av intelligente ladestasjoner for elbil på parkeringsplasser og i garasjeanlegg.


HVOR:

Pedersgata 110,

4014 Stavanger 


ÅPNINGSTIDER:

Mandag – fredag kl 07:00 – 15:00


KONTAKT:

For informasjon eller gratis ­befaring

T: 51 85 82 00

E: post@solland.no


WEB:

www.solland.no

Hva gjør du som styre eller gårdeier når 50–100 % av alle biler trenger å lades daglig? Du har kanskje tenkt at det kommer til å gå over, dette med elbil? I løpet av de neste årene må alle med felles garasjeanlegg gjøre store endringer.

Hva med brannfaren? Kan vi nekte beboere å ha elbil? Hvem skal ta regningen? Hvordan kan vi få til rettferdig betaling? Hva med de av oss som ikke har bil? Har vi nok strøm? Kan alle få? Hvor mye koster det? Spørsmålene var mange da Solland Elektro samlet interesserte til informasjonskveld om lading av elbiler i parkeringsanlegg. Interessen var så stor at de måtte flytte hele arrangementet til BI for å få plass til alle som søkte informasjon. Totalt 51 personer deltok.

Jakten på mindre utslipp får konsekvenser

– Det er en dramatisk utvikling, forteller Finn Hauge og Stig Lien i Solland Elektro til Lokalavisen. El og hybrid andelen av nybilsalget nærmer seg 50 %, og det er bare et tidsspørsmål før det stilles krav om at alle nye biler skal ha null i utslipp. Det er fantastisk å se for seg et nærmiljø uten motorstøy og eksos, men det innebærer store utfordringer i å få opp infrastruktur som gjør at det er mulig å lade biler i parkeringsanlegg hjemme, eller på jobb. Flere og flere kjøper elbil, og alle er avhengige av å få bilen ladet. Gårdeiere, kjøpesentre, borettslag og sameier innser derfor at de ikke har noe valg. Infrastrukturen må bygges, men hvilken løsning skal en velge?

– Solland Elektro tilbyr befaring og veiledning, samtidig som vi ønsker å gi tilbud på gode løsninger tilpasset hvert enkelt garasjeanlegg, opplyser Finn Hauge.

Tilbud til beboere 
med elbil

Boligselskap som tilbyr parkeringsplass for tradisjonelle biler, bør også ha et tilbud for beboere med elbil. Alle elbilister er avhengig av ladeplass for å kunne bruke elbilen i hverdagen. Mesteparten av elbilens ladebehov dekkes over natten når elbilen står parkert. I borettslag og sameier er parkeringsplasser og parkeringshus felles eiendom, og beboerne kan ikke på egen hånd etablere ladeplass for sin elbil. Her må styret i bolig­selskapet ta ansvar for å tilrettelegge for elbiler og andre ladbare biler.

Gratis befaring

– Å etablere ladeplass for elbil er i de fleste tilfeller mulig, men det gjelder å finne den rette løsningen. Et av de viktigste spørsmålene er hvor mye strøm som er tilgjengelig i garasjeanlegget? Vi kommer på befaring og sjekker eksisterende felles­anlegg, og avdekker hvilke muligheter som finnes, sier Stig Lien.

– Det er også lurt å kartlegge beboernes eller arbeidstakernes behov. Hvor mange kommer til å ha bil i fremtiden, og hvor mye brukes den? Er det viktig at ladestasjoner etableres i selve garasjeanlegget, eller kan det etableres utenfor? Det er mange ting som må sjekkes ut, men via vår befaring får vi vanligvis nok informasjon til at vi kan gi et pristilbud på oppbygging av nødvendig infrastruktur. Det dreier seg om å ha nok strøm, og trekke kabel til der hvor oppladingen skal skje.

Hvor mange ladestasjoner?

– Antallet stasjoner vil variere for det enkelte sameie, borettslag, kjøpesenter eller gårdeier. Vår installasjon er svært fleksibel, og du kan lett øke antall stasjoner etter hvert som behovet øker. Jo flere som anskaffer seg elbil, jo større behov vil sameiet ha. Jo nærmere ladestasjonen er sikringsskapet, jo rimeligere blir installasjonen. Veggmonterte ladebokser er billigere å montere enn frittstående ladestolper som krever gravearbeid. Solland Elektro tilbyr et  intelligent ladesystem som organiserer ladingen etter et køsystem. Etter hvert som de første bilene blir fulladet, over­føres effekt til andre biler som har koplet seg til. Det innebærer at ladingen fordeles over et lengre tidsrom og at alle bilene kan lades via én felles strømkurs, uten at sikringen går. Systemet kan balansere borettslagets samlede forsyningskapasitet og utnytte ledige perioder når strømforbruket ellers er lavt. Med bare en sikring på 63 amper, vil et borettslag ha mulighet til å betjene inntil 100 biler til daglig gjennomsnittlig ladebehov, sier Lien.

Brukerbetaling for etablering og drift

Det er opp til boligselskapet selv å bestemme om brukerne skal betale for etablering og drift av ladeplassene, eller om det skal inngå i fellesutgiftene. Med brukerbetaling vil ofte det enkleste være å bli enig om en fast månedlig sum for betaling av strømforbruk og vedlikehold. Strømforbruket til en elbil utgjør ikke mye i løpet av et år. Den elektriske motoren er svært effektiv, og normalt forbruk tilsvarer kanskje strøm for noen få tusenlapper i året. Dersom hver enkel bruker ønsker sin egen ladestasjon, er selve ladestasjonen utrustet med en egen måler som viser forbruket til den enkelte. Da er det lett å administrere.

Vanlig stikkontakt er brannfarlig

– Dersom du ikke bruker rett utstyr, kan opplading av elbil utgjøre en brannfare, sier Finn Hauge og Stig Lien til Lokal­avisen. – Det er dessverre fremdeles mange som bruker vanlige stikkontakter til å lade bilen. Å bruke en vanlig stikkontakt til opplading av elbil er ikke bra og frarådes på det sterkeste. Med stor belastning over tid, vil kontakten og kabelen være en brannfelle. Kontakten er ikke laget til å tåle denne type belastning. Derfor er det viktig at sameier og borettslag slutter å bruke vanlige kontakter, og heller bygger et lademiljø med lovlig og godkjent utstyr, sier de to.

Alle fremmøtte fikk tilbud om gratis kontroll av stikkontakter i sameiet, der opplading i dag foregår på denne måten.

Ta kontakt med Solland, så kommer de på gratis befaring.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no