ANNONSE

KULTUR

Når taus­heten taler – Havet

Tekst: Svein Kåre Gunnarson


Publisert: 19.04.2017

Nå er Havet, andre bok i Else Skranefjells trilogi, Når tausheten taler, ute. Til glede for de som fulgte med fra første bok, men hva med de som oppdager bøkene nå?

Anbefaler å følge tiden kronologisk

– Trilogien handler om familien Strømbergs liv fra 1872 til 1946, forteller forfatteren.

–Den andre boken fortsetter der den første slutter, så jeg mener at utbyttet blir størst, dersom de tre bindene leses i kronologisk rekkefølge. Det er mulig å lese bøkene i en annen rekkefølge, men kronologien anbefales både av hensyn til familien, men også hensyntatt samfunnsutviklingen gjennom hele perioden.

Hvordan greide du 
å fange tidsånden – 
å gjøre det så levende?

– Jeg har brukt svært mye tid på research, forklarer hun. – Både av offentlige kilder, dokumentarlitteratur, men også av skjønnlitterære lokale bøker. Dessuten har jeg gått gatelangs i Stavanger og forsøkt å fornemme det dagliglivet som utspant seg i den aktuelle perioden.

Rett til å vite?

– I mange familier har det skjedd hendelser som det senere ikke snakkes om. Tausheten kan være selvpålagt, fordi den er forbundet med skam eller sorg, eller simpelthen fordi ingen har fortalt noe til sine etterkommere, som muligens heller ikke har spurt. Trilogien stiller spørsmålet om barn har rett til å kjenne sannheten om sine foreldres og besteforeldres liv? Kanskje ikke, men uten å kjenne sannheten vil ofte etterkommerne lage seg sin egen «sannhet» ut av all taus­heten, sier hun tankefullt.

– Dette er en spennende fortelling basert på et brev fra 1988, der det sto følgende om min morfar, skipsføreren, skrevet av hans yngste datter:

Året etter mors død i 1924 fikk han sjansen til å føre en båt til Syd Afrika, Cape Town. Der ble han i 20 år. Han var syk da han kom hjem og døde på Stavanger Sykehus kort tid etter.

Hva hadde han gjort i Cape Town i tyve år? Hva skjedde med hans seks barn som var mellom 15 og 25 år da han reiste, og som aldri hadde fortalt noen om farens liv i Sør-Afrika, eller hvordan de selv hadde det under hans lange fravær? Jeg visste ingenting, og det var heller ingen andre slektninger som kunne fortelle meg noe. Var det riktig å begynne å grave i en fortid som ingen hadde villet snakke om?

Forventninger, nå som første bok har vært ute noen måneder

– Jeg har fått svært mange positive tilbakemeldinger etter utgivelsen av den første boken. Det beste var at jeg ble kontaktet av fjerne slektninger som jeg ikke visste eksisterte, men som kjente igjen personene i boken. Dernest er jeg imponert over hvor mange unge mennesker som lar seg fascinere av handlingen og har gitt uttrykk for at de venter i spenning på neste bok.

– Mine forventninger er derfor at interessen som boken har vakt, vil fortsette for de to siste bindene. Dessuten ser jeg ikke bort fra at det fremdeles kan leve personer i Stavanger som vet noe om familien Strømbergs liv, men som i dag er ukjent for meg. I så fall håper jeg at de tar kontakt med meg, på else.skranefjell@lyse.net, avslutter forfatteren.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no