ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Kan psykoser forebygges?

Tekst: Berit Glittenberg


Publisert: 19.04.2017

Illustrasjonsfoto: Colourbox


Forskning har vist at psykoser som oppdages og behandles tidlig, øker sjansen for å bli helt eller delvis frisk. Men kan psykoser forebygges? Det er spørsmålet ved en ny forskningsstudie ved Stavanger Universitetsykehus.

Psykiske lidelser kalles for de unges lidelse – de oppstår som regel i ungdomstiden. Allerede som barn eller i tidlig ungdom er det enkelte som har symptomer som peker framover mot en mulig psykose. Det kan for eksempel være at en opplever tankene sine som merkelige og at en ikke har kontroll på dem. Dette kan virke skremmende, og noen beskriver at det er lyd på tankene og at de høres ut som stemmer. Hvor kommer de fra? Blir de sagt høyt slik at andre kan høre dem? Andre symptomer kan være opplevelser av å se skygger i sidesynet, en føler at andre er ute etter å ta en, eller en går med en følelse av å bli overvåket. Det som skiller disse symptomene fra psykose, er at opplevelsene ikke er like sterke. Det er mer «som om…».

I 2012 ble POP-prosjektet startet i regi av TIPS (Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser) ved Stavanger Universitetssykehus. POP står for Primary Prevention of Pshycosis. Tanken bak studien er å undersøke om det er mulig å forebygge utvikling av psykose. POP-studien inkluderer unge fra 13 år og oppover som frembyr risikosymptomer for utvikling av psykose.

Vi vet at hjernen kan skape falske sanseinntrykk dersom vi er stresset, triste, har opplevd noe traumatisk, mangler søvn eller er i en livskrise. Dette er helt normale reaksjoner. Dersom symptomene er plagsomme og det fører til funksjonsfall, kan det være nærpsykotiske symptomer.

Hvis den som har symptomene ønsker det, kan han eller hun snakke med en i oppdagerteamet i TIPS. Vi kartlegger og utreder i forhold til funksjon og symptomer. Er symptomene nærpsykotiske, tilbyr vi vedkommende inklusjon i POP hvor vi ønsker å følge han eller henne over en periode på 2 år. Dersom vedkommende ikke allerede er i behandling, er vi behjelpelige med å henvise til riktig instans.

Behandlingen i POP varer i to år og går ut på kognitiv atferdsterapi, familiesamarbeid og høykonsentrert Omega 3. Pasienten møter en sykepleier fra TIPS jevnlig for å se hvordan det går.

Dersom du kjenner deg igjen i de symptomene som beskrives her, eller kjenner noen som har det slik, kan du kontakte TIPS på 51 51 59 59 for en samtale.

Fakta:

TIPS er et tilbud til mennesker som sliter med psykose. Det er et lavterskeltilbud der hvem som helst kan ringe og få råd og veiledning. Telefon 51 51 59 59. 
Les mer på www.tips-info.com


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no