ANNONSE

Min mening

Min mening 
av Svein Kåre Edland, tidligere redaktør i Lokalavisen


Ja til forbud mot tigging

I perioden 1907 til 2005 hadde vi løsgjengerloven i Norge som blant annet innebar at tigging var ulovlig. 21 desember 2005 ble loven fjernet. Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet» avslørte nylig at bakmenn håver inn millioner på prostitusjon, narkotika og organisert vinningskriminalitet i Bergen. NRK har fulgt «tiggermiljøet» i byen i over to år, og har funnet et stort rumensk nettverk som henger tett sammen. NRK mener at mer enn 140 personer er med i nettverket. Politiet bekrefter også at mange av tiggerne er vinningskriminelle, at det er sammenheng mellom tigging og organisert kriminalitet og menneske­smugling. I tillegg kan  tigging representere et stort ordens-, miljø- og helse­problem.

Oslos utfordringer

I 2016 ryddet Bymiljøetaten i Oslo totalt 166 ulovlige leire på forskjellige steder nær Oslo sentrum. Slike leire medfører mye forsøpling og uforsvarlige sanitære forhold. «Innbyggerne i Oslo skal fritt kunne benytte seg av parker, offentlig rom og Marka,» uttaler byrådsleder Raymond Johansen. «Derfor må innsatsen for å rydde teltleirer, fjerne søppel, gjennomføre vakthold og vaske offentlig rom trappes betydelig opp,» sier byrådslederen. Det bevilges hvert år millionbeløp bare for å rydde opp etter disse ulovlige leirene. Statsminister Erna Solberg sier folk må tenke over at man kanskje støtter organisert kriminalitet ved å gi til ­tiggere, og ønsker tiggeforbud.

Sola innfører forbud

Tiggingen i Sola har økt de siste årene, og i tillegg har enkelte tiggere vært svært aggressive. Ifølge politikerne er det mange som ikke lenger handler i Sola sentrum på grunn av nærgående tiggere. Næringslivet må leie inn vektere for å holde kontroll på situasjonen. Et flertall i formannskapet sa nylig ja til følgende forslag:: «Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt.»

Hjelpearbeidere fra Romania

For noen år siden var det en delegasjon hjelpearbeidere fra Romania som ­besøkte Norge i forbindelse med ulike prosjekter for fattige i Romania. De ­uttalte at selv om arbeidsledigheten i Romania er stor, er den enorme ut­vandringen fra landet et større problem. De unge og unge voksne forlater ­landet, og dette er Romanias største utfordring. Igjen sitter gamle og barn. 
Man bygger ikke et land på den måten, mente hjelpearbeiderne. Det hjelper 
ikke tiggerne å bare gi dem penger. Tigging løser ikke de grunnleggende ­problemene for romfolket.

Tiggingen vil øke

Alt tyder på at dersom det ikke settes inn et nasjonalt forbud, vil tiggingen bare øke. Finnes det et marked, vil det bli stadig flere som tigger. Ønsker vi denne utviklingen? Det virker sannsynlig at i alle fall deler av miljøet er involvert i menneskesmugling og annen kriminell virksomhet. Jeg forstår at Romfolket er i en spesiell situasjon og trenger hjelp. Norge er allerede inne med millionbeløp via EØS-midler. Norge bør ta initiativ i EU til å sette inn tiltak som kan forbedre situasjonen for Romfolket. I Norge har vi lover og forbud for de mest utrolige ting. Nå er det på tide å innføre et nasjonalt forbud mot tigging.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no