ANNONSE

Leserbrev

Uten sterke familier stopper utviklingen

Tekst: Ragne Rødstøl

Fylkesleder for frivillige for SOS-barnebyer Rogaland


Publisert: 16.05.2017

Peru (FOTO: SOS-barnebyer)


Dagens familier er like mangfoldige som menneskene de er satt sammen av. Det er ute­lukkende positivt. For det er disse familiene som er grunnlaget for ­utvikling.

15. mai er det tid for den årlige markeringen av FNs familiedag. Her i Norge havner den midt i festforberedelsene til 17. mai og drukner lett i de mange fridagene og langhelgene denne måneden består av. Likevel er 15. mai kanskje den viktigste av FNs mange merkedager gjennom året. Uten familienes innsats er det nemlig mange av våre viktigste oppgaver som vil bli stående uløst.

Uten sterke familier får vi ikke inkludert de mange barna i verden som i dag står uten voksne omsorgspersoner. Mer enn 200 millioner barn er i dag uten omsorg, eller står i fare for å miste de omsorgspersonene som står dem nærmest. Mangelen på en familie gjør at barna kan stå helt alene.

Uten sterke familier blir kampen mot fattigdom langt vanskeligere. Fattigdom er den vanligste årsaken til at familier ikke klarer å gi barna god omsorg. Vi må sørge for at familiene blir i stand til å klare seg selv, skaffe inntekt nok til å forsørge barna og sørge for at de kan gå på skolen og få helseoppfølging.

Uten sterke familier får ikke barn tilstrekkelig utbytte av skolegangen sin. Barn uten omsorg må gjerne jobbe på dagtid, ofte for å forsørge seg selv eller småsøsken, og mangler den elementære tryggheten som er nødvendig for å få fullt utbytte av skolehverdagen.

Uten sterke familier makter vi ikke å gi alle barn i Norge en trygg og omsorgsfull base i de viktige årene fram mot voksenlivet. De mange tusen fosterfamiliene vi har her i landet er noen av våre største hverdagshelter. De fortjener et solid støtteapparat, forutsigbare rammer og en vilje fra det offentlige til å satse på et barnevern som setter barna først.

Dagens familier er like mangfoldige som menneskene de er satt sammen av. Det er utelukkende positivt. Familier bidrar til at barn får utdannelse, kan forsørge seg selv og blir mindre sårbare for utnyttelse, vold og overgrep. Uten disse familiene blir det umulig å nå flere av de viktigste målene vi har satt oss som samfunn. Derfor fortjener familiene vår støtte – og vår takknemlighet.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no