ANNONSE

SAMFUNN

Husk å ­melde fra dersom du skal brenne sankthansbål

Tekst og foto: Bente Henriksen, 
informasjonsrådgiver Rogaland brann og redning IKS


Publisert: 14.06.2017

Husk å melde fra til brannvesenet innen 21. juni, dersom du har planer om å brenne sankthansbål.

Det nærmer seg midt­sommer, og ­fredag 23. juni er det sankthans­aften. Mange forbinder sankthans­feiring med grilling og brenning av bål. Husk å ­melde fra til brannvesenet god tid i ­for­kant, dersom du skal brenne sankt­hansbål denne kvelden.

– Sankthansbål er som regel et stort bål. Ved bygging og opptenning av slike bål er det viktig at man tidlig tenker over flere faktorer som kan spille inn når flammene først har tatt tak. Da tenker jeg spesielt på plassering og vindretning, sier branninspektør Pinja Poikajärvi i Rogaland brann og redning IKS (RBR). Melding om sankthansbål gjøres via eget skjema på brannvesenets hjemmesider, på www.rogbr.no/meldinger. Det er kun lov å brenne sankthansbål 23. juni, og ferdig utfylt skjema må sendes til brannvesenet innen onsdag 21. juni 2017.

Tenk over hva du 
hiver på bålet

Pinja Poikajärvi understreker at man ikke har lov til å brenne hva som helst på sankthansbålet.

– Tenk over hva du hiver på bålet. Blant annet kan behandlet tre, gummi og plast avgi farlige gasser som er direkte helseskadelige, advarer branninspektøren. Det er kun tillatt å brenne tørt hageavfall og rent trevirke. De samme reglene gjelder for sankthansbål som for vanlige bål.

Kontrollerer 
innmeldte bål

Mannskaper fra RBR vil i ­dagene før – og på selve sankthansaften – være ute for å kontrollere innmeldte bål. Disse kontrollene og stikkprøvene er uanmeldte. Dette for å se til at bålene er forsvarlig satt opp, og for sikre at forutsetningene for å få brenne bål er fulgt.

Forutsetningene for 
å få brenne bål er:

• Det skal utpekes en ansvars­havende person som er ­ansvarlig for bålet

• Bålbrenningen må skje på en slik måte at det ikke medfører fare for brann

• Bålet skal plasseres på ubrennbart underlag, i god avstand fra brennbar vegetasjon, materialer, bygninger og lignende

• Det skal kun brennes tørt hageavfall og rent trevirke. Det er ikke tillatt å brenne avfall

• Fylte vannbøtter eller annet egnet slokkemiddel skal være tilgjengelig under bålbrenningen

• Bålet skal ikke forlates før den er fullstendig slukket. Ansvarshavende har ansvar for å påse at dette blir gjort

• Brannvesenet kan nekte bålbrenningen hvis værforholdene gjør det nødvendig (annonseres i media)

• Tillatelse fra grunneier må innhentes i forkant av bål­bygging

• Ansvarshavende er ansvarlig for at området ryddes etter bålbrenning

Husk det generelle bålforbudet

Brannvesenet minner samtidig om at det i perioden 15. april til 15. september er generelt bålforbud i Norge. I dette tidsrommet er det ikke tillatt å tenne bål i eller i nærheten av skog og mark uten tillatelse fra det lokale brannvesenet, på grunn av faren for skog-, gress- og lyngbrann. Det er likevel lov å tenne bål der det åpenbart ikke kan medføre brann, som for eksempel på tilrettelagte grillplasser og i sjøkanten med god avstand til vegetasjon. Ved lengre tørkeperioder hvor faren for brann er svært stor, kan brann- og redningssjefen innføre totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs.

– Når du brenner bål, stort eller lite, husk at du har ansvaret, avslutter Pinja Poikajärvi og viser til aktsomhetsparagrafen hvor hver og én plikter til å opptre slik at brann ikke kan oppstå.

Dersom bålet kommer ut av kontroll, skal brannvesenet varsles umiddelbart på nødnummer 110!


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no