ANNONSE

Leserbrev

Derfor stiftet vi Verdipartiet

Kommune repr. Josef M. Nilsen

Publisert: 16.08.2017

Trine Kristoffersen Kvitno

Fra stiftelses protokollen kan vi lese:

«Verdipartiets formål er å fremme en politikk som styrker Norge som en selvstendig, demokratisk og kristen nasjon. Vi vil arbeide for menneskeverd, personlig frihet, et felles judeokristent grunnlag for nasjonen, respekt for Grunnloven og norsk suverenitet. Verdipartiets politikk bygger på Bibelens grunnverdier og Guds Ord.»

I en tid med store religiøse brytninger har Verdipartiet valgt å blande kristendom og politikk. Vi ønsker med dette å være et annerledes parti.

Da velger vi bort deler av to regiments læren, som står for den kristne og den verdslige delen. Denne læren blir sterkt fremhevet av andre partier.

I den grad politiske partier lar KRLE paragrafen bli en kampsak på landsmøter, blir imidlertid også slike framstøt også politisk sammenblanding. K-en står for kristendoms­undervisning på skolene, og prøves politisk å velges bort. Slik avkristnes nasjonen. Religiøs nøytralitet blir slagordet.

Verdipartiet kjemper for å beholde K-en, og ønsker at barn og unge skal bli kjent med de bibelske fortellingene. Vi tror Bibelen gir en god ballast for de unge videre i livet. La de frivillige få dele ut Det nye testamentet til elevene.

Verdipartiet vender seg til de gruppene i samfunnet som fortsatt ønsker å se Norge som en kristen nasjon.

Flagget vårt, det tre fargede og korsmerkede, skal vi kjempe for. Kristne symbol som smykker og kors må fortsatt være lov å bære i det offentlige rom.

Som politisk parti vil vi stå opp for at det norske lovverket fortsatt blir preget av den kristne tro. Det begynte på Moster og har hatt innflytelse i landet vårt i 1000 år. Ikke minst satte Hans Nielsen Hauge både kristne og materielle spor.

Verdipartiet blir derfor et viktig talerør for de som ønsker å ha Bibelen som rettesnor i livet. Slik ønsker vi å samle de verdikonservative til kamp mot u-lovene som vedtas og vil endre landet vårt. Stem VP- og gjør en forandring!

Verdipartiet ble stiftet i møte på Karmøy den 26. november 2016, og vi rekker å stille stortingsliste ved valget i Rogaland 11.september.

1. kandidat tidl. misjonær

og daglig leder Magne Hersvik, 
Stavanger.

2. kandidat konsulent/ 
pensjonist Josef M. Nilsen, Karmøy

3. kandidat jordmor 
Trine Kristoffersen Kvitno, Randaberg.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no