ANNONSE

Min mening

Min mening av Svein Kåre Edland, tidligere redaktør i Lokalavisen


Et godt skattegrep for reduserte forskjeller

Nå er det bare snaut to uker til stortingsvalget, og de fleste av oss er for lengst trøtte og leie av å høre på politikerne. De benytter enhver anledning til å komme med sine slagord. Av og til lurer jeg på om de tar seg tid til å puste, når de lirer av seg de vanlige replikkene. Det er heseblesende retorisk akrobatikk de driver med. Jeg har aldri brukt mindre tid på å se på debatter enn i år. Munnhoggeri og jakten på den beste replikken blir for uinteressant. Politikerne greier ikke 
å skape entusiasme. De lirer av seg stort sett de samme satsingsområdene, 
uansett hvilket parti de kommer fra. Men noe er litt annerledes i år. Temaet 
er skatt.

Risikosport med 15 milliarder i skatteøkning

Jeg vet ikke hvem som kom med ideen, men det er svært uvanlig og spesielt 
at Arbeiderpartiet velger å kjøre en kraftig skatteøkning som en av sine viktigste valgkampsaker. Skattene skal økes med 15 milliarder. Kan dette lykkes? Er det mulig å tro at dette er saken som gjør at folk stormer til valgurnene og gir sin stemme til Jonas Gahr Støre? Jeg forstår at det er en del av en verdi debatt, 
og det er positivt, men er det salgbart? Mener folk flest at det er et nødvendig grep at skattene skal økes? Når staten egentlig er rikere enn noen gang. 
I skrivende stund er oljefondet på ca 7.700 milliarder. I tillegg eier staten 
selskaper for hundrevis av milliarder. Med andre ord har vi penger, og det vet 
de norske velgerne. Å tro at skatteøkningen for å utjevne forskjellene i Norge blir vinnerresepten i årets valg, er nødt til å være årets julegave fra Arbeider-
partiet til sine politiske motstandere. Fokuset burde heller vært på tiltak som kunne ha betydning for de med lavest inntekt. Jeg har et godt forslag.

Skattefradrag når du leier bolig

Det voksende gapet mellom fattig og rik har vært på radaren for både forskere og politikere en god stund. I Norge er det heldigvis bred oppslutning om at en skal bidra etter evne, og derfor er Norge et av de landene i verden med minst forskjeller. Allikevel er det mange som har lite, og sliter i hverdagen. Mange 
av de med minst, sliter med å komme seg inn i boligmarkedet. Med strengere 
krav til egenkapital blir situasjonen umulig for stadig flere. I motsetning til de som tvinges til å leie, kan alle boligeiere surfe på den grønne gren. Fullt rentefradrag for alle lån, uavhengig av formål. I tillegg får du også skattefritak for gevinst på salg av egen bolig. Dette har gitt store fordeler ved å eie fremfor å leie i Norge. Det er urettferdig. For boligeierne er renten egentlig husleien, men gir skattefradrag. I tillegg får boligeieren verdistigningen i boligen. Som samfunn må vi sette inn tiltak som i større grad kan likestille leietakere med dem som eier. Derfor bør det innføres fullt fradrag på skatten for all husleie til bolig. Hvorfor kan vi ikke gjøre det? Driver du en bedrift, så får du skattemessig fradrag for husleien. Dette bør også gjelde for leie av privatbolig. Det vil være et viktig tiltak som gjør det lettere for de med minst, og vil bidra til å utjevne forskjellene. Vær så god, kjære politikere. Hvem tar stafettpinnen? 
Lykke til.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no