ANNONSE

Leserbrev

Energi, olje og gass er ­distriktspolitikk!

Terje Søviknes (FrP)

Olje- og energiminister

Publisert: 30.08.2017

Distriktspolitikk er igjen på agendaen i valgkampen, men få diskuterer energi-, olje- og gassnæringene i et distriktspolitisk perspektiv.

Fokuset rettes ofte mot omfordeling av ressurser, utflytting av statlige arbeidsplasser og offentlige særtilskudd til distriktene. For Fremskrittspartiet ligger grunnlaget for livskraftige lokalsamfunn i lønnsomme bedrifter og private arbeidsplasser. Da kommer også behovet for private og offentlige tjenester i distriktene.

Flere næringer har naturgitte fortrinn i distriktene. Landbruk, fiskeri og havbruksnæringene er åpenbare. Men også fornybarnæringene vann- og vindkraft, kraftkrevende industri og olje- og gassnæringen er typiske distriktsnæringer.

Derfor satser Fremskrittspartiet på disse næringene.

Under FrP/H-regjeringen bygges det nå ut mer fornybar energi i Norge enn på 25 år. Fremskrittspartiet bruker JA-stempelet også i behandling av vind- og vannkraftsaker. Naturmiljø skal ivaretas, men vi ønsker også verdiskapning og arbeidsplasser i distriktene. I vår fikk vi også fremforhandlet en ny avtale med Sverige som sikrer at alle norske vann- og vindkraftprosjekt som står ferdig innen utgangen av 2021 får såkalte grønne sertifikat. Alt ligger derfor til rette for videre utbygging av fornybar energi fremover. Og det er i distriktene ressursene ligger. Det gir arbeid for entreprenørbransjen og inntekter til grunneiere og lokalsamfunn.

Vårt naturlige fortrinn med ren og rimelig strøm skal komme næringsliv og forbrukerne til gode. Vi vil ta krafta i bruk i prosessindustrien, i samferdselssektoren og i norske datasentre, - som kan bli en ny vekstnæring i distrikts-Norge.

At olje- og gassnæringen er en distriktsnæring er kanskje ikke like åpenbart for alle. Men sannheten er at politikerne knapt har et sterkere distriktspolitisk virkemiddel enn olje- og gassnæringen. Du kan jobbe offshore og bo hvor som helst i landet, og tusenvis av leverandørbedrifter er lokalisert langs hele kysten fra nord til sør.

Aktiviteten på sokkelen gir store ringvirkninger på land, og fokuset rettes nå lenger nord. Mot Norskehavet og Barentshavet. Der er her vi har de store olje- og gassreservene. Dette vil gi grunnlag for ny vekst og sysselsetting i våre tre nordligste fylker. Det dreier seg om attraktive kompetansearbeidsplasser, som igjen gir unge grunnlag for å bosette seg i landsdelen.

At flere parti nå vil ha en styrt avvikling av denne næringen er direkte distriktsfiendtlig. MDG, SV og Rødt sier ofte at de er opptatt av distriktene, men her bidrar de ganske enkelt til å rive beina under næringslivet og dermed livsgrunnlaget i distriktene. Per i dag har vi en kompetansebase på ca 200 000 sysselsatte i olje-, gass- og leverandørnæringen. Denne basen vil Fremskrittspartiet videreutvikle i neste stortingsperiode.

Vi vil fortsatt føre en offensiv politikk for tildeling av nye leteareal, som kan resultere i funn, utbygginger, arbeidsplasser og inntekter til velferden vår. Vi vil sikre næringen langsiktige og stabile rammevilkår, og satse på petroleumsforskning og –teknologiutvikling. Det dreier seg om distriktsarbeidsplasser og velferd for fremtidige generasjoner.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no